Emajõe Veevärk laiendab Kambja vallas teenuse osutamist

945

Vastavalt 15. augustil toimunud Kambja vallavolikogu otsusele alustab 1. oktoobrist Kambja vallas Kambja alevikus, Vana-Kuuste külas, Lalli külas, Kammeri külas ja Rebase külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.

Veeteenuse osutamiseks tuleb sõlmida 2 lepingut: liitumisleping ja teenuste osutamise ehk tarbimisleping. Liitumislepinguga määratakse kindlaks konkreetse kinnistu liitumispunktid ja piiritletakse vee-ettevõtja ning kinnistuomaniku vastutusala piir; tarbimislepingus kirjeldatakse kõik tarbimisega seotud tingimused (kes veeteenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved, kas kasutatakse kastmisvett jms).

Liitumislepingu vormistamine ei too olemasolevale veetarbijale kaasa liitumistasude maksmist!

Lähtuvalt seadusandlusest sõlmib AS Emajõe Veevärk lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu sõlmimisel juhatuse liige või volitatud esindaja. Lepingute vormistamiseks on kõige kiirem võimalus meie iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.evv.ee/login. Iseteenindusse saab konto luua ID-kaardi või mobiil-ID abil ning tulevikus on sealt leitavad kõik teiega seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo.

Iseteeninduskeskkonnas tuleks ära täita lepingu muutmise avaldus. Lepingu muutmise põhjuseks valida operaatori vahetus.

Kui iseteeninduses pole võimalik avaldust esitada, siis saab lepinguid vormistada AS Emajõe Veevärk kontoris Tartus Sõbra 56 (kolmas korrus). Küsimuste korral palume helistada telefonidel 731 1843, 731 1842 või kontakteeruda e-posti teel aadressil evv@evv.ee.

Avaldusi lepingu ümbervormistamiseks on võimalik teha juba kohe meie iseteeninduskeskkonnas. Avaldusi ootame hiljemalt 30. septembriks 2019.

AS Emajõe Veevärk esitab kasutatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest arveid üks kord kuus e-posti teel või kliendi soovil posti teel vastavalt kauglugemissüsteemist saadud veearvesti näidule. AS Emajõe Veevärk vahetab esimesel võimalusel välja Teie veearvesti ja paigaldab asemele kaugloetava veearvesti. Kaugloetav arvesti vabastab Teid kohustusest saata meile igakuiselt veenäite. Samuti saadab arvesti meile ka info, kui sellel on külmumisoht või kui hoones on leke – asjakohane info saadetakse esimesel võimalusel ka kliendile, et kahjud veetarbijale oleksid väiksemad.

Kaugloetavate veearvestite paigaldust alustame kohe, kui olete meiega kontakti võtnud. Majapidamise peamise veearvesti vahetus kaugloetava vastu on kliendile tasuta. Kui klient soovib lisaks veel kastmisveearvestit, siis pakume tasulist kaugloetavat veearvestit, mille paigaldus ja materjal on kliendi kulul ning hinnanguliselt on selle maksumus 230 eurot.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.2013 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.10.2019 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

  • vesi 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga,
  • kanalisatsiooniteenus 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.

Juhul, kui Te ei ole veel liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kuid soovite seda teha, siis palume sellest meile teada anda ASi Emajõe Veevärk kliendiosakonda telefonidel 731 1843, 731 1842 või e-posti teel evv@evv.ee ning meie töötajad vaatavad üle, millised võimalused on Teie liitumiseks.

Täiendavat infot AS Emajõe Veevärk kohta on võimalik leida meie kodulehelt https://www.evv.ee. Samuti on võimalik leida sealt kliente puudutavat infot ka venekeelsena.

Tegusat koostööd soovides

AS EMAJÕE VEEVÄRK

Kino maale
EelmineAktiivsed õpilased alustasid õppeaastat
JärgmineSPOKU Tartu linnas huviringides osalejate tarvis