Sadakond arutas „Kuhu edasi?“

Mõttetalgud „Kuhu edasi?“

1152
Valla tulevikust huvitatuid oli Külitsesse kogunenud sadakond. Foto: Maia Uibo

20. augustil kogunes Külitsesse Aida peosaali juurde sadakond inimest, et arutada Kambja valla edasiste arengute üle. Rahvamuusikud lõid meeleolu ning suuremad laulusõbrad said ka ise kaasa laulda. Tegemist oli kohaletulnute jaoks igati vajaliku üritusega ning päikesepaisteline ilm soosis ettevõetu kordaminekut.

Esmakordselt alustati arengukava koostamist täiesti uuele, varem kahest erinevast kohalikust omavalitsusest koosnenud omavalitsusüksusele. Juulikuus korraldati ideekorje, kus väljapakutud teemad olid järgmised:

Mõttetalgud juhatas sisse vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu. Foto: Maia Uibo
 • Mis on Kambja vallas hästi?
 • Lahendamist vajavad probleemid?
 • Võimalused nende probleemide lahendamiseks?
 • Milline võiks olla olukord vallas aastal 2030?
 • Milliseid (kuidas) arengusuundi järgides selleni jõuda?

Mõttetalgutel vaadati üle ideekorje kokkuvõtted ning tehti vajalikud täiendused. Ideekorjes laekunud mõtete kokkuvõtetega on võimalik tutvuda vallaveebis aadressil https://www.kambja.ee/arengukava.

Ideekorje tulemusena on püstitatud vallale kaheksa väljakutset aastateks 2019-2030.

 1. Inimesekeskne, avatud ja läbipaistev, tasakaalustatud ja valda kui tervikut arvestav vallajuhtimine. Kambja vallavolikogu ja -valitsus lähtuvad oma töös avatud valitsemise põhimõtetest. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, tehes ulatuslikku koostööd kodanikega. Vallavalitsuses töötab asjatundlik meeskond, kes nõustab kodanikke erinevates eluvaldkondades.
 2. Vallas võimaldatakse igale lapsele tema arengut toetav kvaliteetne haridus, mis loob eeldused eneseteostuseks ja elukestvaks õppeks. Haridusvaldkonna väljakutseks vallas on õpivõimaluste pakkumine igas vanuses inimestele kogu elukaare jooksul. Eraldi tähelepanu tuleb pöörata hariduslike erivajadustega laste toetamisele ning huvitegevuse võimaluste pakkumisele.
 3. Vallas on aktiivselt toimivad ja mitmekülgseid võimalusi pakkuvad noortekeskused ja kodukohta hindavad noored.
 4. Vallas on aktiivsed ja sportlikud inimesed. Iga vallaelanik saab oma vajadustest, huvidest ja east lähtuvalt aktiivselt osaleda valla spordielus.
 5. Vallas elavad toimetulevad ja rahulolevad inimesed, kes väärtustavad tervislikke eluviise ja turvalist keskkonda.
 6. Valla mitmekesine kultuuri-, kogukonna- ja seltsitegevus hoiab rahvakultuuripärandit ja kodukoha traditsioone ning loob head võimalused erinevate vajaduste ja huvidega ning erinevas vanuses elanikele.
 7. Vald on hinnatud kui keskkonnasõbralik, hea infrastruktuuri, puhta loodusega mugav elurajoon Tartu linna lähedal.
 8. Vallas on korraldatud vajaduspõhine ühistransport. Praegu toimiv ühistranspordivõrk ei ole elanikele piisavalt mugav ning ei paku kõiki sobivaid ühendusi. Kambja valla väljakutse on luua Tartu linnaga ühistranspordisüsteem, mis vastaks inimeste tegelikele vajadustele ja liikumisharjumustele ning oleks kasutajasõbralik ning mugav.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostajad tänavad kõiki, kes panustasid oma ideede ja kommentaaridega dokumendi koostamise protsessi. Järgmisel korral tule Sinagi ja räägi kaasa valla arendamisel!

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineVõrkpallitrenn Kambjas?
JärgmineKaspri talu lugu jutustab maal elamise võimalikkusest