Õpilasesinduste Treff Ülenurmel

997
Kuue erineva kooli õpilasesindajad koolituse alguses Ülenurme gümnaasiumi aulas. Foto: Merlin Ponna

Uuest kooliaastast on kolmandik juba läbitud. Uus õpilasesinduse juhtkond soovis seda õppeaastat alustada natuke teistmoodi – anda võimalus meelde tuletada, mis see õpilasesindus üldse on, ning motiveerida õpilasi meeskonnatööle. Seda sooviti kogeda koos lähedal asuvate koolide õpilasesinduste liikmetega. Nii kirjutatigi noortefondi (LEADER-meetme rahastus noortelt noortele) projekt ning kaasati ka Eesti õpilasesinduste liidu (EÕEL) vabatahtlik.

26. novembril toimus Ülenurme gümnaasiumis „Õpilasesinduste Treff 2019“. Mõned aastad tagasi on paaril korral midagi sarnast, kuigi väiksemas mahus, juba toimunud. Seekord oli kooli aulasse kokku tulnud aktiivseid õpilasi kuuest erinevast koolist. Lisaks Ülenurme õpilastele osalesid üritusel ka Elva gümnaasiumi, Kambja, Kuuste, Luunja ja Tartu Variku kooli õpilasesinduse esindajad, kokku 50 õpilast.

Kohtumisel oli programmis ette nähtud kaks plokki koolitusi, mida viis läbi EÕEL vabatahtlik Triin Sooäär. Esimese koolituse teemaks oli „Õpilasesinduste ABC” ning teisel koolitusel lahendati praktiliste ülesannetena meeskondlikke motivatsiooniülesandeid. Programmi vahepause sisustasid Ülenurme õpilasesinduse noored ise, viies läbi erinevaid mänge. Lisaks oli võimalus igal koolil teha oma õpilasesinduse kohta väike ettekanne. Sellega programm ametlikult tegelikult algaski. Päeva jooksul saadi omavahel veel rohkem tuttavaks ning vahetati ideid, loodi uusi sõprussidemeid.

Tagasisidest selgus, et osalejad jäid üritusega väga rahule. Kõige olulisemaks ja vajalikumaks peeti esimest koolitust. Järgmisel aastal loodame saada kutse juba mõnelt seekord osalenud õpilasesinduselt, et neile külla minna ja koos midagi uut õppida.

KEN-MARKUS ÜLE,
Ülenurme gümnaasiumi õpilasesinduse esimees,

ERIK JÕKS,
Ülenurme gümnaasiumi õpilasesinduse aseesimees

Kino maale
EelmineKambjas toimus jõululaat
JärgmineMaailmanädal nii suurtele kui väikestele