Maailmanädal nii suurtele kui väikestele

755
Esitlused usundite teemal – 4. klass ja vahetusõpilane Naho Kuki Jaapanist. Foto: Merlin Ponna

Aasta viimastel kuudel on avalikuks saanud haridusinimestele tuntud PISA testi tulemused, mille andmete järgi on Eesti õpilased maailma absoluutses tipus ja seda kõigis kolmes uuritud valdkonnas: matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes. Ka Ülenurme gümnaasium osales selles testis. Kuigi kool peab oluliseks formaalset õpet ja õppekavas ettenähtu õpetamist, siis mitteformaalne õpe – silmaringi avardamine – on sama oluline. Selle nimel viiakse koolis tihti läbi erinevaid projektinädalaid või saadetakse õpilasi õppekäikudele.

Kuigi detsembrikuu on väga kiire kuu, otsustati siiski enne vaheajale suundumist võtta osa MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse üleskutsest korraldada koolides maailmapäevi. Kuna õpilasi on Ülenurmes kokku enam kui 1060, siis kindlasti ainult päevast ei piisa. Nii otsustatigi korraldada maailmanädal, mis toimus 9.-13. detsembril.

Mälumäng. Foto: Merlin Ponna

Jõulupeo proovide vahele mahtusid maailmanädala raames erinevad esinejad ja tegevused kogu kooliperele. Nii mõndagi sai seotud ka ainetundidega. Esimene kooliaste tutvus õiglase kaubanduse teemadega, vaadates Maailmakooli lehel olevaid animatsioone. Hiljem arutati nähtut ja joonistati pilte ning koomikseid. Neljandad klassid said arvutitunnis esmakordselt ülesande teha slaididega esitlus. Teema ei olnud sugugi kerge. Geograafiaõpetaja andis igale viiest paralleelklassist käsitleda erinevad usundid, mille kohta tuli nutimaailmast infot otsida. Nädala teises osas esinesid viis julgemat õpilast ning tutvustasid kõikidele neljandikele oma slaide ning leitud infot. Nendega koos astus üles ka 11. klassis õppiv vahetusõpilane Naho Kuki Jaapanist, kes rääkis kuulajatele eesti keeles oma koolist, kultuurist ning levinumatest religioonidest koduriigis. Aasia-teemasid jätkus ka teistele päevadele. 5.-8. klassid kohtusid Brita Lii Seiga, kes on Ülenurmes õppinud. Tema jagas oma kogemust vahetusõpilaseks olemisest Hiinas. 9. ja 10. klassid kohtusid tuntud Eesti orientalisti Märt Läänemetsaga, kes tutvustas õpilastele samuti seda suurriiki.

Nädala alguses toimusid erinevad loengud gümnasistidele. Kõigepealt oli koolil külas kauaaegne ülenurmelane ja Eesti visiitidel Ülenurmes resideeruv Aivar Paidla, kes nüüdseks on juba pikemat aega Brüsselis töötanud. Räägiti teemal „Eesti Euroopas ja Euroopa Eestis“ ning maiustati Belgia kommidega.

Kohe järgmisel päeval oli õpilastel külas tuntud filosoofia- ja usundiloo õpetaja Toomas Jürgenstein, kellega räägiti usundite kooseksisteerimisest. Nädala lõpetas Tartu ülikoolist tulnud külaline Madis Vasser, kes arutles 8. ja 9. klasside õpilastega kliimamuutuste teemal.

Filosoofia- ja usundiloo õpetaja Toomas Jürgenstein, kellega räägiti usundite kooseksisteerimisest. Foto: Merlin Ponna

Maailmanädalat korraldades kasutati leidlikult ära ka ainetunde. Perekonnaõpetuses vaatasid 11. klassid filme naiste õiguste teemadel, näiteks lapspruutidest, millele järgnesid arutelud. 12. klasside ühiskonnaõpetuse raames arutlesid noored teemal „Aastatuhande arengu eesmärgid“ ja tegid gruppides mõttekaarte, mis hiljem klassiruumi seinu kaunistama jäid.

Uue aastatuhande väljakutse. Foto: Merlin Ponna

6. klassid tutvusid nii inimeseõpetuse kui ajaloo tundides laste õigustega – ühes tunnis vaadati filmi „Kibe šokolaad”, milles tutvustati lapstööjõu kasutamise valusaid külgi. Inimeseõpetuses sai samal teemal arutades edasi minna ja seejärel lasteõiguste teemal animatsioone luua. Tegu on siiski pikema protsessiga, millega planeeritud nädala jooksul päris valmis ei jõutud.

Lisaks pandi õpilaste teadmised proovile – toimus maailmapäevadest inspireeritud geograafiaolümpiaadi koolivoor 7. klasside õpilastele, 8.-9. klassid osalesid UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti veebiviktoriinil ning 6.-12. klasside esindused võtsid osa mälumängusarja ÜG10K IV etapist, mis seekord oli naiste ja laste õiguste teemal.

Sisutihe ja hariv nädal õnnestus aasta kiireimal ajal õpilasteni tuua tänu abivalmitele ja vastutulelikele õpetajale. Järgmiste ühisettevõtmisteni!

MERLIN PONNA,
Ülenurme gümnaasiumi projekti- ja arendusjuht

Kino maale
EelmineÕpilasesinduste Treff Ülenurmel
JärgmineKlassis püüti kala