7.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTartumaa saab maakondliku arenduskeskuse

Tartumaa saab maakondliku arenduskeskuse

Toetatakse regiooni ettevõtete arengut ja tugevdatakse ettevõtluskeskkonda

> Eraisikust ettevõtjaks

Tartumaal on loomisel maakondlik arenduskeskus (MAK), mille põhieesmärgiks on toetada regiooni ettevõtete arengut ja aidata kaasa ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tugevdamisele. Sarnased maakondlikud arenduskeskused on loomisel ka kõigis teistes maakondades.

Tartumaa MAK loomine on suunatud ennekõike järgmiste prioriteetsete probleemide lahendamiseks: maakonnasisese tasakaalustatud arengu toetamine, läbimõeldud ja tulemuslik EL struktuurivahendite kasutamine, maakondlike suuremamahuliste arendusprojektide ette valmistamine ja juhtimine ning Tartumaa ettevõtluskeskkonna parendamine.

Kuna Tartu Ärinõuandla on juba aastaid pakkunud erinevaid tugiteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele, toimub Tartumaal MAK-i loomine Tartu Ärinõuandla teenuste mitmekesistamise baasil.

Mida siis MAK-i loomine sisuliselt tähendab? See tähendab kõrge kompetentsiga tugiorganisatsiooni arendamise algust, mis pakub professionaalset abi ja nõustamist nii ettevõtluse kui arendustegevuse valdkonnas Tartumaa ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ja kolmanda sektori organisatsioonidele. Olulisemaks muudatuseks on Ärinõuandla poolt pakutavate tasuta baasnõustamise teenuste laienemine erinevatele sihtrühmadele.

Alates 2003.a. oktoobrist-novembrist pakub ärinõuandla järgmisi teenuseid:

Alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele

  • tasuta ettevõtlusalane baasnõustamine kuni 3 tunni ulatuses

  • ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt pakutavate riiklike ettevõtlustoetuste väikemeetmete vahendamine (stardiabi, koolitustoetus, messitoetus)

  • Informatsiooni erinevate finantseerimisvõimaluste ja EAS-i ettevõtlustoetuste kohta

  • koolitus

  • äriplaani ja finantsanalüüsi koos-tamine

Kohalikele omavalitsustele

  • arengukavade koostamise alane nõustamine

  • informatsiooni vahendamine Eesti ja Euroopa Liidu (s.h. struktuurifondide, Eesti regionaalprogrammide ja EAS-i toetusmeetmete) erinevatest rahastamisvõimalustest

  • nõustamine projektide (s.h. rahvus-vaheliste projektide) ettevalmistamisel ja läbiviimisel

  • projekti koostamine ja juhtimine

2004.a. võib ärinõuandla teenuste ringi lisanduda täiendavalt mittetulundusühingute nõustamine.

Uute funktsioonide lisandumine ja pakkumine ei too käegakatsutavaid tagajärgi kindlasti üleöö, kuid pidades silmas liitumist EL-ga ja sellega kaasnevaid uusi finantseerimisvõimalusi, on praegune ettevalmistus suure tähtsusega.

Sarnane olukord oli ka kaks aastat tagasi, kui algas riiklike ettevõtlustoetuste vahendamine. Esialgne passiivne huvi on muutunud praeguseks väga aktiivseks, kuna ettevõtjad tunnetavad reaalset võimalust kasutada riiklike toetusi ettevõtte arendamiseks ja investeeringute osaliseks finantseerimiseks.

Heaks võrdluseks on näiteks kasvav huvi Stardiabi taotlemise vastu. Kui näiteks 2002.a. oli taotlejaid Tartumaalt 30, siis käesoleval aasta esimese poolaasta jooksul on registreeritud juba 24 stardiabi taotlust. Tublisti on paranenud ka rahastatavate taotluste hulk. Kui 2003.a. jäi see alla 40%, siis käesoleval aastal on positiivseid otsuseid üle 50% taotlejatest. See näitab taotlejate läbimõeldumat äriideed ning äriplaani koostamise oskuse paranemist. Loodan, et sarnane trend toimub tulevikus ka kõigi teiste projektitaotluste esitamisel ning rahastamisel.

Ärinõuandla tahab pakkuda parimat kompetentsi ja paindlikkust Tartumaa arendamiseks, kaasates vajadusel oma tegevusse nii ettevõtjate ühendusi kui ka erasektori konsultante.

SA Tartu Ärinõuandla juhataja
Piret Arusaar

Loetumad