2.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVäljavõtteid Kambja vallavanema töögraafikust

Väljavõtteid Kambja vallavanema töögraafikust

5. jaanuar: Kohtumisel Tartumaa Muuseumi direktori Merike Toomasega käsitleti koostöövõimalusi valla ja muuseumi vahel ning käsitleti Kambjasse kavandatava teemapargi ideed.

9. jaanuar:

Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse koosolek Tallinnas.

Kohtumisel keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tambergiga käsitleti Emajõe-Võhandu vesikonnas asuvate asulate veemajandusprobleemide (joogi- ja heitvesi) lahendamist Euroopa Liidu poolt rahastatavate programmide raames.

13. jaanuar: Vallavalitsuse istung.

14. jaanuar: Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek (päevakorras: Kagu-Eesti Jäätmekäitluse Keskuse AS ülevaade tegevusest; maakonna hariduse arengukava; Tartumaa kaarditeenuse leping; õpilastranspordi doteerimine; Tartumaa Muuseumi arengukava).

20. jaanuar: Vallavalitsuse istung.

21. jaanuar:

Nõupidamine Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuses, et täpsustada koostööd Kambja teemapargi rajamisel.

Riikliku arengukava 4. prioriteedi juhtkomisjoni koosolek rahandusministeeriumis (päevakorras haiglavõrgu reorganiseerimise tingimused, piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tingimused, kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise tingimused, kutse- ja kõrghariduse temaatika jms).

23. jaanuar: Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse ja volikogu koosolek Viljandis.

26. jaanuar: Minister Jaan Õunapuu ja maavanema kohusetäitja Eha Pärn külaskäigul Kambja vallas.

28. jaanuar: Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahanduskomisjoni koosolek.

29. jaanuar:

Eesti Meestelaulu Seltsi esindajad külastavad Kambja vallavalitsust, sest juunis teeb laulupeotuli oma teekonnal peatuse Kambjas kui eesti koorilaulu hällis.

Vallavolikogu istung (päevakorras: valla jäätmehoolduseeskiri; lasteaia “Mesimumm” arengukava kinnitamine; lasteaia majandamiskulude lapsevanema poolt kaetava osa suuruse määramine; maa sihtotstarbe määramine Sulu küla Uus-Järve, Kase, Vereve kinnistute jagamisel; maa sihtotstarbe määramine riigi omandisse jäetaval maal; valla teenetemärgi andmine; vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine; valla 2004. aasta eelarve).

Loetumad