Mälestame

234

Selma Kreegipuu
17.12.1930 – 15.2.2004, Kambja

Milli Valdmaa
13.10.1913 – 19.2.2004, Oomiste

Vissarion Konstantinov
19.9.1937 – 23.2.2004, Aarike HK

Aino Sirk
2.2.1911 – 25.2.2004, Reolasoo

Osvald Pettai
1.4.1924 – 29.2.2004, Aarike HK

Kino maale