Detailplaneeringud Orumäe ja Orunõlva kinnistutele

207

Kambja Vallavalitsus teatab, et on koostatud ja vastu võetud Kambja vallas Pangodi külas asuva Orumäe ja Orunõlva kinnistute detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on 2 ha, planeeringuga moodustatakse 7 elamukrunti. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 1.juunist 15.juunini 2004.a tööpäeviti kella 9 – 12 ja 13 – 17 Kambja vallamajas (tuba 2) ja Unipiha algkoolis. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Kambja vallamajas 17.juunil 2004.a kell 16.

Kino maale