14.9 C
Kambja
Teisipäev, 03.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavalitsuse istungitel arutatust

Ülevaade vallavalitsuse istungitel arutatust

6. aprilli istungi päevakorras oli 16 küsimust

Seati hooldus kahele hooldust vajavale isikule.

Väljastati üks ehitusluba, kahe korraldusega määrati projekteerimistingimused elamute ehitamiseks Raanitsa ja Pühi külas. Anti kasutusload Eesti Energiale Matsi jaotuspunkti 10kV võrgu optimeerimiseks ja elamu elektriliini liitumiseks.

Väljastati kauplemisload ja anti alkohoolse joogi müügiõigus OÜ Tammenurgale kauplemiseks kohvikus Jäägripesa ja OÜ Arnex Kole „Tatra Forellipüügis“.

Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 2001. a 12. juuni otsus 617 pedagoogide atesteerimiskomisjoni moodustamise kohta, kuna seadus on muutunud ja komisjoni moodustab kooli direktor koolisiseselt.

Maa ostuõigusega erastamiseks anti 2 korraldust ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks anti 6 korraldust.

Anti nõusolek kinnistu jagamiseks Kodijärve külas.

23. aprilli istungi päevakorras oli 10 küsimust

Väljastati üks ehitusluba elamu rekonstrueerimiseks.

Anti korraldus toetuse maksmiseks VII Kambja järve jooksu korralduskulude katteks.

Maa ostueesõigusega erastamiseks anti 1 korraldus, maa eest kompensatsiooni maksmiseks 2 ja maa tagastamiseks 2 korraldust.

4. mai istungi päevakorras oli 10 küsimust

Lõpetati üks hooldusleping ja määrati hooldajad kahele hooldustvajavale isikule.

Määrati toetused Kambja puhkpilli orkestri laulupeost osavõtukulude katteks ja Mustametsa Muinsuskaitse Klubile 25-nda Vabadusristi päeva läbiviimise kulude katteks.

Väljastati ehitusluba teraviljahoidla püstitamiseks Kaatsi külas ja Kambja alevikus Kesk tänava kõnnitee ehitamiseks, korraldusega määrati projekteerimistingimused elamu rekonstrueerimiseks Pühi külas.

Anti 5 korraldust vabade maade erastamiseks ja 4 korraldust ostueesõigusega maa erastamiseks. Viie korraldusega tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa. Anti 3 korraldust kinnisasja jagamiseks Visnapuu, Rebase ja Suure-Kambja külas.

Koostas Hella Sule

Loetumad