7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKokkuvõte vallavolikogu aprilli- ja maiistungitest

Kokkuvõte vallavolikogu aprilli- ja maiistungitest

Vallavolikogu istungid toimusid 29. aprillil ja 20. mail.

Tudengid volikogu istungil

Grupp maastikuarhitektuuri eriala üliõpilasi, kes studeerivad Eesti Põllumajandusülikoolis, koostasid koolitööna Kambja aleviku üldplaneeringuid. Tudengite sõnutsi oli nende eesmärgiks tuua välja “pehmeid väärtusi” – arendada oma töödes Kambjat kui elukeskkonda.

Ehkki välja pakuti väga erilaadseid arenguvisioone, leidsid kõik ettekandjad, et hiljemalt kümnekonna aasta pärast, muutub Kambja “kuumaks” ehituspiirkonnaks, sest Tartu vahetus ümbruses pole enam vaba maad.

Nõusoleku andmine maa enampakkumisega erastamiseks

Volikogu otsustas nõustuda Virulase külas asuva endise aiandusühistu Toome ringpiiri sees oleva ligikaudu 0,4 ha suuruse erastamata krundi enampakkumisega erastamisega. Krundi erastamissoovi ilmutas Janek Rosenthal. Enampakkumise korraldab Tartu maavalitsus.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu kinnitas vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamisel moodustatud katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Vana-Kuuste külas asuv Jõeääre katastriüksus (pindala 19,92 ha, erastaja Valdur Jaamets) – maatulundusmaa;
 • Reolasoo külas asuv Sookaela katastriüksus (pindala 21,7 ha, erastaja Taivo Prants) – maatulundusmaa;
 • Kaatsi külas asuv Jõemetsa katastriüksus (pindala 6.75 ha, erastaja Raido Lääne) – maatulundusmaa;
 • Reolasoo külas asuv Jõemetsa katastriüksus (pindala 18,14 ha, erastaja Taivo Prants) – maatulundusmaa;
 • Sirvaku külas asuv Maidlapõllu katastriüksus (pindala 16.15 ha, erastaja Aivar Paulson) – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Rebase külas asuva Kupperi kinnistu (kinnistusregistri nr 28854) pindalaga 11,06 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kupperi katastriüksus pindalaga 2,65 ha – maatulundusmaa;
 • Paju katastriüksus pindalaga 8,41 ha – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Reolasoo külas asuva Laine kinnistu (kinnistusregistri nr 29088) I katastriüksuse pindalaga 14,68 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Laine katastriüksus pindalaga 4,19 ha – maatulundusmaa;
 • Sirelisoo katastriüksus pindalaga 10,49 ha – maatulundusmaa;

Vallavolikogu kinnitas Visnapuu külas asuva Reinu kinnistu (kinnistusregistri nr 10035) pindalaga 36,75 ha III katastriüksuse (pindalaga 2,1 ha) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Oja katastriüksus pindalaga 2219 m² – maatulundusmaa;
 • Aasa katastriüksus pindalaga 2126 m² – maatulundusmaa;
 • Salu katastriüksus pindalaga 3071 m² – maatulundusmaa;
 • Männi katastriüksus pindalaga 2732 m² – maatulundusmaa;
 • Künka katastriüksus pindalaga 2732 m² – maatulundusmaa;
 • Metsa katastriüksus pindalaga 2732 m² – maatulundusmaa;
 • Nurme katastriüksus pindalaga 2733 m² – maatulundusmaa.
 • Katariina katastriüksus pindalaga 2418 m² – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Suure-Kambja külas asuva Jõeääre kinnistu (kinnistusregistri nr 28854) I maatüki pindalaga 6,60 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Parve katastriüksus pindalaga 21423 m² – maatulundusmaa;
 • Jõeääre katastriüksus pindalaga 13491 m² – maatulundusmaa;
 • Oja katastriüksus pindalaga 13691 m² – maatulundusmaa;
 • Toominga katastriüksus pindalaga 17413 m² – maatulundusmaa.

Heakskiit valla 2003. majandusaasta aruandele

Vallavolinikud, juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest ning arvestades FIE Eha Pott Audiitoribüroo arvamust, otsustasid kinnitada Kambja valla 2003. majandusaasta aruande. Vallavalitsus edastab aruande rahandusministeeriumile.

Enne volinikepoolset kinnitamisotsust kommenteeris dokumendi koostamist vallavalitsuse pearaamatupidaja Raili Kruuse, kelle sõnul sel korral riik auditeerimist ei nõudnud, kuid kindluse mõttes pidas vallavalitsus siiski vajalikuks raamatupidamise kontrollimist “võõra asjatundja” poolt.

Volikogu revisjonikomisjoni heakskiitva arvamuse eelmise majandusaasta aruande kohta esitas Avo Alliksaar. Komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku müüa enampakkumisel majandusnõuniku vana ametiauto, mis praegu kasutult seisab.

Moodustati jaoskonnakomisjonid Euroopa Parlamendi valimisteks

Arvestades vallasekretär Reet Kiuru ettepanekut, nimetas vallavolikogu Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomisjoni koosseisud.

Kambja vallamajas asuvasse jaoskonnakomisjoni nr 1 kuuluvad: Reet Kiuru (esimees), Airike Feirik, Marita Suits, Esta Kivimaa, Raimond Käsi, Kuido Leib, Eha Paade, Valve Keskpalu (asendusliikmed Meeli Paulson ja Hella Sule).

Kuuste põhikoolis asuvasse jaoskonnakomisjoni nr 2 kuuluvad Edda Lints (esimees), Heli Nemvalts, Anne Palumets, Silvi Lääts, Avo Alliksaar, Ivar Siimo, Kaido Mark (asendusliige Hele-Mall Klaassepp).

Vallasekretär märkis, et ettepanek arvata Silvi Lääts jaoskonnakomisjoni koosseisu tuli ühelt erakonnalt, kes kasutas valimisseaduses antud võimalust.

Müügipileti hind tänavakaubandusele

Kambja vallas korraldab tänavakaubandust praegu vallavalitsus. Et uus kaubandustegevuse seadus ei luba enam vallavalitsusel kui tänavakaubanduse otsesel korraldajal müügipileti hinda kehtestada, peab seda nüüd tegema vallavolikogu.

Volikogu poolt vastu võetud määrusega kehtestatakse müügipileti hind tänavakaubanduses ja kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel juhul, kui kaubanduse korraldajana tegutseb Kambja vallavalitsus. Määrus jõustus 24. mail 2004.a.

Tänavakaubanduse pileti hind on 25 krooni päev. Perioodilise müügipileti hinnaks on 100 krooni kuu. Müügipileti hinna tasumisest on vabastatud Kambja valla põllumajandustootjad oma põllumajandussaaduste ja taimede müügil. Müügipilet kui kauplemist lubav dokument tuleb ka sel juhul vormistada.

Toivo Ärtis

Loetumad