8.9 C
Kambja
Teisipäev, 21.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPeeda jõgi ja Idaoja - hoiualad Kambja vallas

Peeda jõgi ja Idaoja – hoiualad Kambja vallas

Keskkonnaministeerium on algatanud looduskaitse seaduse (RTI, 2004, 38, 258) alusel Tartu maakonna hoiualade moodustamise.

Hoiualad Tartu maakonnas: Age org, Elva jõgi, Peipsi järv I (Emajõe suudmeala ja Piirissaare vahel), Peeda jõgi ja Idaoja, Ilusaoja, Kallaste, Lavatsi järv, (Valguta) Mustjärv, Peipsi II ja Lahepera järv, Raja – Kärevere, Viisjaagu järv, Võrtsjärv, Väägvere ja Sootaga.

Hoiualal ei kehtestata rangeid piiranguid. Teatud tegevuste kavandamisel tuleb need eelnevalt kooskõlastada Tartumaa keskkonnateenistusega. Need tegevused on üles loetletud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1. Teatud tegevuste kavandamisel tuleb saata maakonna keskkonnateenistusele teatis, kus on kirjas kavandatud tööde kirjeldus, maht, aeg ja asukohaskeem. Teatis tuleb saata üks kuu enne töö alustamist. Kuu aja jooksul lubatakse tegevuse teostamine, teatatakse tingimused, millal võib tegevust ellu viia või keelatakse tegevus, kui see seab ohtu ala kaitseeesmärgi säilimise. Tegevused, mille puhul tuleb saata teatis, on kirjas looduskaitseseaduses § 33 lõikes 1.

Tartu maakonna planeeritavate hoiualade avalik väljapanek toimub 14. juulist 2004 – 14. augustini 2004 Tartumaa keskkonnateenistuses Aleksandri 14 III korrus ja asjakohastes vallavalitsustes (valla hoiualade osas).

Kambja valla hoiuala – Peeda jõgi ja Idaoja – kaart ja väljavõte looduskaitseseadusest on välja pandud Kambja vallamajas.

Tartu maakonna planeeritavate hoiualade avalik arutelu toimub 23. augustil 2004 kell 16.00 Tartumaa keskkonnateenistuse saalis Aleksandri 14 II korrus.

Hella Sule

Loetumad