Kirik keset küla, kirik sündmuste keskmes

215

Ajalehe esiküljel avaldatakse reeglina kõige kaalukamad ja põnevamad uudised. Käesolevat lehenumbrit kokku seades tajus toimetaja, et sel korral on väga palju sündmusi seotud Kambja kiriku või selle lähiümbrusega: suurejooneline laulupidu, kooli lõpuaktus, laulupeo tule tervitamine. Ja, nagu põgusalgi pilgul veendute, kirikuga seonduvaid sõnumeid jätkub ka lehe avaküljele. Kõik see annab julgust tõdeda, et Kambjas pole kirik pelgalt keset küla, siin on kirik sündmuste keskmes. Eks seegi ole uudis, mis väärib kohta lehe esiküljel.

Kino maale