7.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivLasteaed "Mesimumm" avas sõimerühma

Lasteaed "Mesimumm" avas sõimerühma

Kambja lasteaed “Mesimumm” alustas oma uut tegevusaastat 1. septembril. Lasteaias alustas sel päeval tööd neli rühma.

Tarkusepäeval saadeti uude koolimajja I klassi ka meie endise “Tipi ja Täpi” rühma kasvandikud.

Kooliklasside üleviimine uude koolimajja võimaldas avada sellel aastal sõimerühma. Vajadus sõimerühma järele oli suur. 6. septembril toimuski rühma pidulik avamine, kuhu olid kutsutud külalised vallamajast ja koolist. Kambja lasteaed tänab vallavanemat, valla majandusnõunikku ja teisi abilisi, kes aitasid kaasa uue rühma avamisele.

Meie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Lasteaia kasvatuse eesmärk on toetada kodu laste kasvatamisel ja aidata kaasa lapse arengule. Et tagada edukas koostöö, on lasteaia ülesanne tunda pere eelistusi, huve, muresid ja traditsioone. Pered on alati teretulnud lasteaeda õpetajatega kohtuma, lastega mängima, nõu küsima ja aitama.

Meie lasteaias töötavad vanuseliselt järgmised rühmad:

“Krõllid” – 1,5-3-aastased, õpetajad Riina Raudkepp, Iivi Ojarand ja õpetaja abi Maret Kittus;

“Lepatriinud” – 3-4-aastased, õpetajad Pilvi Levin, Krista Loid ja õpetaja abi Kristi Leib;

“Südamekesed” – 4-5-aastased, õpetajad Kersti Vill, Maimu Pärn ja õpetaja abi Maila Kudu;

“Murumütsikesed” – 5-6-aastased, õpetajad Anneli Kähr, Külli Altement ja õpetaja abi Eha Ilves;

“Summ-Summid” – 6-7-aastased, õpetajad Riina Suits, Katre Riives ja õpetaja abi Marie Petolai.

Sellest õppeaastast töötab lasteaias metoodik, kes koordineerib õppe- ja kasvatustööd. Metoodiku vastuvõtuajad on esmaspäeval ja kolmapäeval kell 13.00-14.00

Juhataja vastuvõtuajad: teisipäeval ja neljapäeval kell 9.00-11.30, tel 741 6201.

Võtame vastu lasteaeda soovijate avaldusi 2005. aastaks.

Katre Riives,

juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

Loetumad