19.9 C
Kambja
Esmaspäev, 17.06.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKülade ühistegevuses peitub jõud

Külade ühistegevuses peitub jõud

Laupäeval, 2 oktoobril kogunesid Pühi, Virulase ja Visnapuu külade elanikud Saaremäe maasikatalu lõkkeplatsile. Peeter Vender, Tõnu Vomm ja Anu Taal olid kutsunud külaelanikke külade arengute mõttetalgutele.

Peremees Peeter Vender tervitas kõiki kohaletulnuid. Külaelanike küsimustele oli vastama kutsutud ka vallavanem Ivar Tedrema. Peale Tõnu Vommi ettekannet vastas Ivar Tedrema ligi kaks tundi ettekandes tõstatatud probleemidele ja ka kohapeal esitatud küsimustele. Arutleti oma küla teede korrashoiu, külasiltide ülespanemise, transpordi korraldamise, joogivee kvaliteedi, naabrusvalve korraldamise ja paljude teiste probleemide üle. Ettepanekute ja vastuste ring laienes kuni Kambja aleviku sularaha pangaautomaatideni. Hea meel oli tõdeda, et pika ja konstruktiivse mõttearenduse järel saime vallavanema toetuse oma külaliikumise algatusele.

Ühise arutelu käigus jõuti tõdemuseni, et külades on omavaheline suhtlemine ja ühistegevus soikunud. Kui majandi ajal suheldi veel töö tõttu, siis praegu võib juhtuda, et naaber ei tunne naabritki. Kui mõni aasta tagasi said külaelanikud Kiisa poeski kokku ja rääkisid omavahel juttu, siis praegu puudub seegi võimalus. Puudub kooskäimiseks ruum, kus nii noored kui ka vanad saaksid kokku tulla.

Mõttetalgutel pakutigi välja palju häid ideid külaelanike ühistegevuseks: küladevahelised spordivõistlused Kambja spordihoones, vastlapäeval koos liugu laskmine, jaanitule tegemine, Kiisa bussipeatuse juures ja endise Kiisa poe platsil laatade korraldamine.

Otsustati alustada ühistegevuseks ruumide otsimisega. Tulevases külakeskuses võiks olla internetipunkt, karoona, piljardilaud.

Laura Vender arvas, et ka külanoortel võiks olla oma kokkusaamise koht.

Tõdeti, et oluline on ka kodukandi ajaloo uurimine ja leiti, et võti Eesti talukultuuri ja küla taaselustamisele on oma juurte taasavastamine ning kogukondliku ühismentaliteedi kujundamine.

Mõttetalgute algatusrühm tegi ettepaneku moodustada kolme küla peale ajaloo uurimise toimkond ning kutsuda külaelanikke uurima oma talu ajalugu ja koguma mälestusi küla inimestest ning ajaloost.

Otsustati alustada koostööd ka Kambja vallas tegutsevate teiste külaseltsidega. Loodame ka nende külaelanike head tahet ja koostöösoovi, kes kiirel sügistööde ajal ei leidnud aega tulla esimesele kokkusaamisele. Igasugune abikäsi on oodatud nii ürituste korraldamisel kui ka tulevase ühistegevuskeskuse kujundamisel (Peeter Vender, tel 506 4680) ning külaajaloo uurimisel (Ester Sõtšova, tel 5199 3227, estersotsova@hot.ee).

Ühistegevuses peitub jõud!

Ester Sõtšova

Loetumad