Vald vaidlustab sundliitmise kohtus

1571

Kambja vallavolikogu otsustas vaidlustada kohtus vabariigi valitsuse määrused, millega Kambja vald sundliidetakse Ülenurme vallaga.

Tartu halduskohtule esitatakse kaebus vabariigi valitsuse 22.06.2017 määruse nr 101 „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja vabariigi valitsuse 3. aprilli 1995. määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ tervikuna tühistamiseks.

Samuti otsustati esitada riigikohtule taotlus algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus ning tunnistada eelpool nimetatud määrused põhiseaduse §-dega 154 ja 158 vastuolu tõttu tervikuna kehtetuks.

Taotletakse ka õiguskaitset ehk esitatakse halduskohtule kaebus keelata Tartu maavanemal valimistoimingute tegemine moodustatavas Kambja vallas. Juhul, kui Tartu maavanem teeb nimetatud valimistoimingud enne kaebuse esitamist, esitatakse halduskohtule kaebus ka maavanema korralduse, millega maavanem nimetatud valimistoimingud kinnitab, tühistamiseks, alternatiivselt õigusvastasuse tuvastamiseks.

Valda esindab advokaadibüroo TGS Baltic eesotsas Paul Varuliga.

Kevadel vallaelanikele korraldatud rahvaküsitlusel hääletas 92% osalenutest sundliitmise vastu.

Samas küsimuses läheb kohtusse ka Ülenurme vald, mille elanikud hääletasid samuti liitmise vastu.

Õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et kui peaks minema nii, et üks ja sama argumentatsioon Loksa ja Kuusalu puhul viib selleni, et neid ei liideta ja mõnede teiste omavalitsuste puhul viib selleni, et liidetakse, siis see võib olla kohtu jaoks üks väga tõsine kaalutlusviga, mis võib viia ka kohtuotsuseni, et sundliitmine oli õigusvastane.

Juunis jättiski vabariigi valitsus sundliitmata Loksa linna, mille elanike arv – 2700, on allpool haldusreformiseaduses nõutud 5000 elaniku piiri. Hiljem jättis valitsus moodustatava Elva vallaga sundliitmata ka 4000 elanikuga Nõo valla.

Kino maale
EelmineGalerii: Trives Kambja tervisejooks 27.06.2017
JärgmineMälestame