0.9 C
Kambja
Teisipäev, 23.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKõik on tegijad ja tegijate päralt on maailm

Kõik on tegijad ja tegijate päralt on maailm

Viimane koolikell: Muhelev klassijuhataja Mare Mõisa (vasakul) kiikab, kuidas Mari-Liis Riives lustlikult vana vaskkella helistab. Foto: Peeter Ruuge

  

Sügisel alustas kindlameelselt viimast, kõige olulisemat kooliaastat 23 õppurit. Kambja põhikooli 319. lennu koosseisu kuulub praeguse seisuga 21 õppurit, kellest 11 on tüdrukud ja 10 on poisid.

Kuna elu pakub tänapäeval rohkesti valikuid ja võimalusi, siis on meie klass eriline selle poolest, et siin on esindatud mitmed õppevormid – kaks õpilast tundsid end juba talvel eriti täiskasvanutena ja suundusid haridusteed jätkama Elva Täiskasvanute Gümnaasiumi, kaks õpilast täiendavad end aprillikuust alates kaugõppe vormis (st on koduõppel ehk õpivad iseseisvalt kodus ja käivad aeg-ajalt oma teadmisi ja tehtud töid ette näitamas). Ülejäänud 19 õpilast on kasutanud päevase õppevormi kindlaid eeliseid. Selle hulka kuulub ka täiendõpe ehk täpsemalt järelvastamine. Kasutamata on jäänud vaid üks õppevorm – ettevastamine.

Nagu iga inimkooslus, nii ka meie praegune 9. klass koosneb 21-st erinevast isiksusest, kes aastate jooksul on teineteist tundma õppinud, kohanenud, vastastikku täiendanud, tülitsenud ja vaielnud, jõudnud kokkulepeteni. Kõige selle tulemusena oleme jõudnud vastastikuse mõistmise ja üksteisest lugupidava sõbraliku õhkkonnani.

Esile on kerkinud tegijad, kelle kõrval on kaasaaitajad, kes omakorda haaravad kaasa vaikivad nõusolijad ning igavestel skeptikutel tuleb lihtsalt vooluga kaasa ujuda.

Tegijate valdkond jaotub:

A) intellektuaalne, mis tähendab teadjaid, oskajaid, suuri isemõtlejaid – sellest räägib kõnekas fakt, et pooled õpilased on pidevalt stipendiumisaajate nimekirjas.

Mitmed täiendavad ennast Tartu Ülikooli Teaduskooli juures, nii mõnegi õpilase arvutialased teadmised on aukartustäratavad, tulemused olümpiaadidel on kadestamisväärsed.

B) füüsiline, mis tähendab sportlikku eluviisi, saavutusi kehakultuuri valdkonnas, kuulumist võistkondadesse, osavõttu paljudest võistlustest ning elamist deviisi all „terves kehas terve vaim“.

C) loominguline, mis tähendab tegelemist kunsti, kirjanduse ja muusikaga – tuletagem meelde näituste pilte, almanahhi illustratsioone ja paljusid häid esinemisi kooli laval. Mitu õpilast täiendab ennast Tartus kunstikoolis. Paljud võtavad osa huvikooli tööst.

D) tehniline, mis tähendab orienteerumist autode, traktorite ja kõikvõimalike mootorsõidukite maailmas, nende omamist või unistamist sellest, nendega sõitmist ja kraavi sõitmist ning pikki arutelusid sellel teemal.

Sellest jaotusest lähtudes on kõik tegijad – igaüks vähemalt ühes valdkonnas.

Tänavune lõpuklass ei kurda ega kaeble, vaid läheb julgelt ja teotahteliselt edasi, sest tegijate päralt on MAAILM.

Klassijuhataja Mare Mõisa

Loetumad