Enn Liba: „Elu tähendab mineviku tundmist, olevikus olemist ja tulevikuga arvestamist.“

210

Kambja kooli direktor Enn Liba jõudis 18. juunil oma eluteel kuuekümnenda verstapostini.

Sugulaste, sõprade ja kolleegide segasummas peetud juubelipidu oli vahva ja meeleolukas. Juubilar tahtis ja suutis koosviibimise nõnda lavastada, et vaid paaril kõige järjekindlamal külalisel õnnestus välja kaubelda avaliku kõne pidamise võimalus.

„Koduvald“, olles solidaarne Enn Liba põhimõtetega, jätab sel korral tähtpäevaloo avaldamata ning toob leheveergudele hoopis ühe kirjatöö, mille esmatrükk oli aastal 2004 Kambja kooli almanahhis. Enn Liba on sellesse mõtisklusse jäädvustanud tõdesid elust, pedagoogikast, kasvatusest. Need igihalja sõnumiga mõtteavaldused mõjuvad ikka ja alati värskelt ja väärivad järgimist.

Elupõlise koolimehe sõnal on kaalu.

Kino maale