Ohtude ennetamisest sügis-talvises liikluses

371

  

Sügise saabudes halveneb teedel ja tänavatel nähtavus, pimedat aega tuleb järjest juurde ja päevavalgust jääb järjest vähemaks.

Teed muutuvad libedaks vihma, puudelt langenud lehtede ja peatselt saabuvate öökülmade ja lume tõttu. See kõik teeb liiklemise keerulisemaks, sest kaasliiklejate manöövreid ja ootamatuid liigutusi on raskem õigel ajal märgata ning neile reageerida.

Helkur teeb inimese pimedas nähtavaks juba 130-150 meetri kauguselt, ilma helkurita märkab autojuht jalakäijat aga umbes 30 meetri kauguselt. Pikem vahemaa annab juhile aega pidurdamiseks ja jalakäijast ohutult möödumiseks. Eriti oluline on helkur maapiirkonnas, kus muu valgustus tihti puudub. Helkur on elude päästmiseks, mitte politsei jaoks.

Helkurita inimesed on juba Tartumaal õnnetusse sattunud.

Jalakäijad kõnnivad asulavälistel teedel sõidutee vasakul teepoolel ehk vastutulevate sõidukite poolel.

Jalakäija peab arvestama, et pimedas on ta halvemini nähtav ning seda tuleb liikumisel arvestada. Näiteks tee ületamisel, kui auto tulede põhjal on raske hinnata auto kaugust, on pigem ohutum oodata kui tormata teele. Vale on arvamus, et kui mina jalakäijana näen sõidukit, peaks juht ka mind märkama.

Avariis jääb kannatajaks pooleks alati jalgrattur või jalakäija, sest ta ei ole kaitstud.

Jalgrattal peab pimedal ajal põlema ees nõuetekohane valge tuli ning olema helkurid taga ja külje peal. Kasuks tuleb ka lisaks taga põlev punane tuli.

Jalgrattur peab arvestama sõidukile kehtivaid nõudeid, sest ta on juht. Kui vales kohas sõita, ei oska autojuht jalgrattaga arvestada, samuti ei tohi jalgrattal vändata joobes olekus.

Mopeedi/ rolleriga sõites peab olema peas kaitsekiiver, kuid tihtipeale sõidavad lapsed rolleritega olles mitmekesi sadulas ja ilma kiivriteta.

10-15-aastasel jalgratturil ja 14-15-aastasel mopeedijuhil peab väljaspool õuealal olema kaasas liikluseeskirja ja ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus. 14-15-aastasel rolleri/mopeedijuhil peab olema juhiluba, alla 14-aastased ei tohi mopeedi/ rolleriga sõita väljaspool õueala. Kui laps ei ole läbinud liiklusõpet, ei oska ta arvestada reaalse liiklusega ja jalgrattast võimsama sõiduvahendi käitumisega.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: sõidukitel on kohustuslik kasutada talverehve ajavahemikus 1. detsember kuni 1. märts, neid võib kasutada ka 1.oktoobrist kuni 1. maini. Täiendavalt on soovitav üle kontrollida sõiduki valgustusseadmed, pidurid, klaasipesuvedeliku külmumispiir ja klaasipuhastite seisukord.

Politsei kontrollib liikluseeskirja täitmist nii põhi- kui kõrvalteedel, et tagada turvaline liiklemine. Eelkõige peab aga iga liikleja ise olema tähelepanelik ja teistega arvestav.

Lapsevanemad peaksid oma lastele meelde tuletama ohutu liiklemise põhitõed ja ka ise liiklemisel eeskujuks olema.

Ohutut liiklemist soovides

vanemkonstaabel HarrasTiisler

Kino maale
EelmineNoorsoovahetusest võrsusid sõprussidemed
JärgmineKambja Noortekeskuses mõõdeti ilu ja talendikust