Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

215

Elva veeettevõte OÜ aqua & waste services (Valga mnt.7 Elva) pakub teenuseid: kaevetööd (miniekskavaator Neuson ja ekskavaator Hydromek); santehnilised tööd; vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitus. Tel.735 6466 ja 529 3783.

Kino maale