0.9 C
Kambja
Neljapäev, 22.02.2024
Sildid üldplaneering

Silt: üldplaneering

Soinastes algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering

Teisipäeval algatas vallavolikogu Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Vastavalt eelhinnangule detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud. Detailplaneeringu koostamise ettepaneku...

Vallavolikogu märtsiistung

Kambja vallavolikogu XXXIX istung toimus 30. märtsil elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Istungist võttis osa 20 volikogu liiget, puudus Virgo Kurist. Volikogu kinnitas päevakorra 7-punktilisena. Planeerimisspetsialist Riivo...

Küsitlus ettevõtjatele – töötajate transport ja liikumine

Head valla ettevõtjad! Üldplaneeringu liikuvusuuringu raames kaardistame töötajate liikumist. Küsitluse käigus kogume teavet: ettevõtte asukoht ja töötajate arv; kas tööandja korraldab töötajatele tööl käimiseks transporti? Osalen küsitluses    

Küsitlus Kambja valla elanikele, kelle lapsed käivad koolis väljaspool koduvalda

Kambja valla uue üldplaneeringu koostamiseks toimub liikuvusuuring. Elanikud on oodatud vastama lühikesele küsitlusele, et kaardistada laste hulk, kes praegu õpivad või kohe asuvad õppima...

Aeg on kaasa rääkida valla ruumilise arengu sisustamisel

Üldplaneering on üks valla peamisi arengudokumente valla arengukava ja eelarvestrateegia kõrval. Kui arengukava vastab küsimustele miks? ja mida?, siis üldplaneeringu eesmärk on vastata küsimusele...

Vallavolikogu oktoobriistung

Kambja vallavolikogu XXXIV istung toimus 27. oktoobril Reola kultuurimajas Uhti külas. Istungist võttis osa 15 volikogu liiget, puudusid Vahur Järv, Toomas Keldoja, Virgo Kurist,...

Endise Ülenurme valla ala üldplaneeringust

Kambja Vallavolikogu kehtestas 13. novembri 2018. a otsusega nr 51 Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla territooriumi osa kohta. Varem kehtinud Ülenurme valla üldplaneering,...