Kolmandat elu alustava maja pärjapidu

1132
Tõrvandi lasteaia- ja raamatukoguhoone sarikapidu.

„See hoone hakkab varsti elama oma kolmandat elu,“ nentis vallavanem Aivar Aleksejev 11. augustil Tõrvandis tulevase lasteaia laial trepil. Kõigepealt EPT kontoriks ehitatud, siis Tõrvandi algkooli kõigiti kenaks majaks kohandatud ja nüüd põhjalikut lasteaiaks ümber ehitatav hoone on huvitava saatusega ning kindlasti ka põneva ja rõõmurikka tulevikuga.

Ehitusjärg oli selleks pahuravõitu ilmaga augustipäevaks jõudnud nii kaugele, et ASi Tartu Ehitus ehitajad tohtisid hoone külge kinnitada olulise ehitusjärgu lõppemist tähistava kuusepärja ja vallavanem kui töö tellija esindaja pidi ronima seda pärga sealt ära tooma. Kõik saigi kõigiti heade tavade kohaselt tehtud ja kohalolijail oli sarikapeol vahva mõtteid vahetada ja kindlalt graafikus püsinud ehituse hoogsa kulgemise üle rõõmu tunda. Vana hoone ümberehitamise käigus ilmsiks tulnud ohtlikud salakohad on ehitajatel avastatud ja kindlalt korda tehtud, ehitus võib turvaliselt jätkuda. Korraks oli lammutusprotsessis olnud ka oht, et üksjagu hoonet lihtsalt pudenebki rusudeks, aga nüüdseks on kõik see ehmatus saanud vaid üheks jupikeseks suure ehitise värvikast ajaloost.

Kairi Anderson, ASi Tartu Ehitus projektijuht, kes öeldakse olevat kogu projekti nüanssidega kõige paremini kursis, võttis rajatise edenemisloo kokku lühidalt ja konkreetselt: „Ehitustööd said alguse märtsis ja on möödunud plaanipäraselt. On ilmnenud mõningaid üllatusi, mis on rekonstrueeritavate hoonete puhul ootuspärane, kuid midagi sellist, mis võiks tööde õigeaegset üleandmist mõjutada, ei ole. Järgnevatel kuudel toimuvad põhimahus siseviimistlustööd ja hoone valmib detsembri lõpuks.

Rekonstrueerimistööde käigus hoone kandevkarkass ja välispiirded säilitatakse. Siseplaneering tehakse nüüdisaja lasteaiahoone nõuetele vastavaks ja ühekordse hoone osas hakkab paiknema raamatukogu.“

MAIRE HENNO

 


Samal teemal:

Kino maale
Eelmine„Uks on lahti“ Ülenurme pere- ja noortekeskuses
JärgmineAasta Euroopa kultuuripealinna tiitlivõidust!