Noortevolikogu meisterdas sorteer-prügikaste

575

Kambja valla noortevolikogu meisterdas viimased paar kuud prügikaste, mille abil saab prügi sorteerida. Selline projekt sündis, et Kambja valla noored oleksid keskkonnateadlikumad ja õpiksid jäätmetega paremini toime tulema – nii anname vallana endast parima, et aidata kaasa kliimasõbralikumale maailmale.

Idee prügikastide ehitamiseks saime üle-eelmise aasta sügisel toimunud noortekonverentsilt just Kambja valla noortelt. Raha taotlesime projekti jaoks Tartumaa noorefondist. Ehitamiseks kasutasime Ülenurme gümnaasiumi ruume ning meid juhendas gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Toomas Laan.

Kõik prügikastid on meie endi käe all valminud, nende ehitamiseks on kasutatud liimpuitkilpi ja looduslikke värve. Prügikastid on jagatud neljaks osaks: taara, pakend, vanapaber ja olme. Selleks, et teada, millisesse kastiossa jäätmed panna, on olemas plakat, mis selgitab, mida kuhu panna.

Praeguseks on need kastid jõudnud juba oma uutesse kodudesse: Kambja ning Kuuste kooli, Ülenurme gümnaasiumi ja Unipiha algkooli, lisaks veel Tõrvandi ja Kambja noortekeskusse.

KAMBJA VALLA NOORTEVOLIKOGU

Kino maale
EelmineGaasitrass sai viga
JärgmineEesti Põllumajandusmuuseumi vana töökoda ärkas uuele elule