Muutuvad laste ja tervishoiuteenuse osutajate karantiinireeglid ning üldised reisipiirangud

562

Vabariigi Valitsus otsustas neljapäeval loobuda alates esmaspäevast, 7. veebruarist lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta. Alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt COVIDi tõendit. Lisaks muutuvad tervishoiutöötajate karantiininõuded möödapääsmatute tööülesannete täitmiseks. Valitsus uuendas ka riigipiiri ületamise reegleid vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu 25. jaanuari uutele soovitustele.

Haigustunnusteta lapsed ei pea haridusasutuses ja huvihariduses toimunud lähikontakti korral karantiini jääma

Esmaspäevast, 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses.

Koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas. Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju. Lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev.

Vajaminevad testid tagab haridusasutustele haridus- ja teadusministeerium.

Haridusasutuste ning huvihariduse ja -tegevuse avatuna hoidmine on eriti oluline laste ja noorte vaimse ja sotsiaalse heaolu tagamiseks. Piirangute leevendamisega hariduses ja huvihariduses peavad kaasnema tavapärased ettevaatusabinõud nagu distantsi hoidmine, maskide kandmine, hügieenireeglite järgimine ja siseõhu kvaliteedi tagamine. Suurem osa Eesti õpetajaskonnast on vaktsineeritud ja ligi 50 protsenti õpetajatest saanud ka lisakaitse tänu tõhustusdoosile. Oluline on jätkata aktiivselt haridusasutuste töötajatele vaktsineerimisvõimaluste pakkumist nii esmaste kui tõhustusdooside tegemiseks.

Siseriiklikult kaob laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue

Alates 14. veebruarist ei nõuta Eesti-siseselt enam COVIDi tõendit kuni 18-aastastelt (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19aastaseks saavatelt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatelt noortelt.

Koolides toimuva testimise tõttu on põhjendatud ka 19-aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud. Tegevuse eest vastutajal on õigus nõuda 19-aastastelt õppimise tõendamist.

Tervishoiutöötajad  saavad tööandja otsusel enne karantiini lõppu tööle naasta

Koroonaviirusega nakatunud tervishoiutöötajad saavad võimaluse asuda täitma edasilükkamatuid tööülesandeid enne karantiiniperioodi lõppu, kui nende haigussümptomid on taandud ja täidetakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid.

Muudes tegevustes jäävad neile aga karantiininõuded kehtima. Muudatus tuleneb nakatumise suurest tõusust, mistõttu võib haiglate, kiirabi, perearstide ja teiste tervishoiuteenuse osutajate töö olla häiritud  mitte ainult suurema patsientide hulga, vaid ka personali puuduse tõttu.

Muutuvad reisipiirangud

7. veebruarist kehtima hakkavate uute reisireeglite aluseks on Euroopa Liidu Nõukogu uuendatud soovitused ja Euroopa Nakkushaiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) uuendatud riskihinnang, kus riikide määratlusel võetakse aluseks haigusjuhtude kohandatud määr, mis arvestab nii haigusjuhte kui ka vaktsineerituse taset ja testide hulka. Uute näidikutega saab tutvuda siin:

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement. Uued reeglid puudutavad Euroopa Liidu ja Schengeni riikidest, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorrast, Monacost, San Marinost ja Vatikanist saabuvaid reisijaid.

Täiendavad nõuded reisimisel kehtivad edaspidi vaid väga kõrge nakatumisega (tumepunase värviga tähistatud, haigusjuhtude kohandatud määr üle 300) Euroopa Liidu riikidest saabujaile.

Uue korralduse järgi ei ole alla 12-aastastele piiri ületamisel endiselt ühtegi piirangut. Samuti ei pea Eesti piiri ületamise järel isolatsiooni jääma ükski vaktsineerimis- või läbipõdemistõendiga inimene, olenemata tema saabumisriigist.

12-18-aastastele kohaldatakse edaspidi samu reegleid, kui üle 18-aastastele. Vaktsineerimis- või läbipõdemistõendita üle 12-aastased inimesed peavad jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni, kui nad saabuvad riigist, mis on ECDC järgi väga kõrge nakatumisega ehk tumepunasest riigist.

Juhul kui vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendita inimene tuleb Eestisse riigist, kus vaktsineeritusega kaalutud nakatumismäär jääb alla 300 ehk nakatumistase on madal kuni kõrge, saab ta isolatsioonikohustusest vabaneda, kui teeb tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne riiki saabumist COVID-19 PCR või 24 tundi enne saabumist antigeen-RTD testi. Ilma testita peab ta jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni.

Erandina võivad kuni 18-aastased ja käesoleval õppeaastal 19-aastaseks saavad COVIDi-tõendita õpilased seitsmepäevase isolatsiooniperioodi jooksul osa võtta üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest, huvitegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest.

Lisaks uuendatakse nimekirja ametikohtadest, kellele kehtivad piiriületusel erandid. Erandite hulgast arvatakse välja inimesed, kes saabuvad Eestisse turismi eesmärgil kuni 24 tunniks, sest vaktsineerimise laialdase kättesaadavuse tõttu ei ole erand enam vajalik ning lisatakse erandite nimekirja patsiendid, kes reisivad vältimatutelt meditsiinilistel põhjustel.

Väljaspoolt Euroopa Liidu riike saabudes jäävad praegu kehtima senised reeglid. Kõiki riike puudutavaid tabeleid uuendatakse siin: https://kriis.ee/reisimine-riigipiiri-uletamine/reisimine-eestisse/kellele-piirangud-kohalduvad.

Kino maale
EelmineCOVID-19 tõttu haiglas 386 inimest; uusi nakatunuid 8004, vallas 92
JärgmineKarel Udras võitis esimese Elva Open Air võitluse