Jõhvi – Tartu – Valga mnt Tartu – Nõo lõigul kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja arutelu

1007

Tegevuse eesmärgiks on Tartu – Nõo lõigu projekteerimine 2+2 ristlõikega maanteeks.

Projektiga täpsustatakse teedevõrgu asukoht ja omand ning määratakse teemaa vajadus lõigul. Kavandatav lõik läbib Räni ja Külitse alevikku ning Lemmatsi küla.

Keskkonnamõju hindamise programmiga (KMH) on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 21.02.-06.03.2022.

KMH programmi kohta kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab esitada kuni 06.03.2022.

KMH programmi avalik arutelu toimub 10.03.2022 kell 17.00 aadressil Ringtee 1, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa (sisenemine Tõrvandi raamatukogu uksest) ning samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams.

Täpsem teave:

https://www.kambja.ee/teated/-/asset_publisher/D05VX7a38P3p/content/johvi-tartu-valga-mnt-tartu-noo-loigul-kavandatavate-tegevuste-keskkonnamoju-hindamise-programmi-avalik-valjapanek-ja-arutelu

 

Kino maale
EelmineKuidas käsi käib, Kambja vald?
JärgmineVallalehe kojukandest