Sõjalised õppused Kambja piirkonnas

4305
Foto: Elva malevkond

Kaitseliidu Tartu malev teatab õppuse läbiviimisest Kambja vallas, Kambja ja Suure-Kambja piirkonnas ajavahemikul 05.-06.03.2022. Õppuse ajal kasutavad kaitseliitlased teenistusrelvi ja imitatsioonivahenditena paukmoona.

Õppuse aktiivne faas toimub 05.03.22 ajavahemikul 16.00-18.00, sel ajal on suurenenud müra ja kostub paugutamist.

Kaitseliit tänab kaaskodanikke mõistva suhtumise ja hea koostöö eest, millega aitate kaasa õppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele.

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineVallavalitsuse istungilt