Kambja Ignatsi Jaagu kool tähistas 335. sünnipäeva

714
Kooliperet ja direktor Marika Karo õnnitlesid kooli juubelil Kambja valla poolt vallavanem Argo Annuk ja abivallavanem Liis Rosin. Foto: Marika Petolai

21. aprillil tähistati Kambja Ignatsi Jaagu kooli 335. sünnipäeva. Tegemist oli kooli juubeliürituste sarja keskse sündmusega, kus heideti pilk ajaloole, esitleti „Kambja aabitsat“, tänati kooli silmapaistvamaid ja kauaaegseid töötajaid.

Sünnipäeval sõnavõtuga esinenud vallavanem Argo Annuk tõi oma kõnes välja, et koolil on aukartust äratav ajalugu, mis ulatub aastasse 1686, avaldades lootust, et haridusasutuse silmapaistev edulugu jätkub ka tulevikus.

Lisaks õpilaskonverentsile, aabitsa esitlusele, sünnipäeva kõnedele, tänati kooli elupõlist õpetajat Endla Langelit nimelise pingiga koolimaja juures.

Kambja Ignatsi Jaagu kooli ajalugu ulatub 17. sajandisse, mille rajajate seas on Eesti haridus- ja kultuurielu suurkujud Kambja kiriku õpetaja Andreas Verginius ja Ignatsi Jaak. Koolis õpetas ka Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov. Ignatsi Jaagu nime kannab haridusasutus aastast 2021.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu lükkas tagasi geoloogiliste uuringute teostamise taotlused
JärgmineKaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse Siil 2022