Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse Siil 2022

867
Foto: Heigo Mägi

Õppuse peamine tegevus toimub Lõuna-Eestis ja Saaremaal, samuti kaitseväe ning kaitseliidu harjutusaladel, aga kaitseväe ning liitlaste tegevust õhus, maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel on üle Eesti ja kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal.

Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et väljaspool harjutuslasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras sellest kohe teavitada õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112!

Masinate ning õhuvahendite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja õppuse ajal mõjutada võimalikult vähe tavapärast argielu. Enamik tegevusi on planeeritud päevasele ajale, arvestades öörahuga, ning maaalade-hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega.

Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral palub kaitsevägikontakteeruda kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega telefoninumbril +372 5745 0884 või e-postiaadressil kevadtorm@mil.ee

Suurõppusest Siil 2022 võtab osa ligikaudu 16 000 ajateenijat, reservväelast, kaitseliitlast, liitlasriikide sõdurit ja tegevväelast.

Õppuse eesmärgiks on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võimekuse kontrollimine rahvusvahelises raamistikus. Keskseks toimumispiirkonnaks on Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ning selle põhipingutus lasub 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmiduse kontrollimisel, kuid tavapärasest suuremat kaitseväe tegevust võib märgata üle Eesti.

Siilist võtavad osa 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, õhuväe, mereväe, küberväejuhatuse, erioperatsioonide väejuhatuse, sõjaväepolitsei ja maakaitse üksused. Lisaks eestlastele osalevad õppusel ka liitlas- ja partnerriikide üksused.

Siil on kaitseväe suurim õppus, mis toimub kolme-nelja aasta tagant tavapärase Kevadtormi asemel. Suurõppusel osaleb tuhandeid kaitseväelasi Eestist ja liitlas- ning partnerriikidest. Varasemalt on õppust Siil korraldatud aastatel 2008, 2015 ja 2018.

Kino maale
EelmineKambja Ignatsi Jaagu kool tähistas 335. sünnipäeva
JärgmineTaimede ja seemnete ostmise ABC