Tartus alustab sügisel erivajadustega lastele mõeldud kogupäevakool – Karolini kool

652

Esimese erakoolina Tartus avab Tartu luterlik Peetri kool juba septembris õppesuuna erivajadustega lastele. Karolini kool asub kogupäevakoolina tegutsema avaras ja valgusküllases ligi 600 m² hoones aadressil Pikk tn 10.

Tegemist on ennekõike Tartumaa perede poolt väga oodatud lahendusega, sest praegu sisuline ainuvalik, waldorfpedagoogiline Tartu Maarja kool on 27 tegutsemisaasta jooksul olude sunnil kasvanud võrdlemisi suureks – seal õpib 77 õpilast. Karolini kool sobib hästi õpilastele, kes oma eripärast tulenevalt vajavad väiksemat seltskonda ja rahulikumat miljööd – suurim õpilaste arv saab olla kuni 24, et tagada sobiv keskkond ja teenuste oodatud kvaliteet.

Esimesel õppeaastal, so 2022/23 võetakse vastu kuni 12 toimetuleku- ja hooldusõppe õpilast. Oodatud on nii kooliteed alustavad lapsed ehk lasteaiast tulijad kui ka juba mõnes teises koolis õppijad nii Tartust kui kaugemalt. Praeguse seisuga on veel mõned vabad õppekohad nii esimeseks kui ka teiseks õppeaastaks. Vastuvõtt toimub sooviavalduste laekumise järjekorras.

Karolini kool eristub Tartu ja lähiümbruse senistest alternatiividest peamiselt väiksuse, teadliku kogupäevakooli kontseptsiooni rakendamise ja kaasaegsete metoodikate (nt alternatiivkommunikatsiooni seadmete, pilgujälgija-kommunikaator) kasutamise poolest. Kõige tähtsamaks peetakse õpilaste jaoks vajalike haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenuste koondamist ühe katuse alla.

Koolimaja on üldjuhul avatud E-R kell 7.30-17.30, kuid kokkuleppel peredega leitakse lahendusi ka vajaduspõhiseks lapsehoiuks nädalavahetustel ning vaheaegadel. Koolipäev kavandatakse koostöös vanemate ja kooli meeskonnaga lähtuvalt õpilaste eripärast ja vajadustest, hõlmates:

  • individuaalset haridust
  • tugi- ja rehabilitatsiooniteenuseid ning teraapiaid
  • mängu-, õuesviibimise- ja puhkeaega,
  • kolme toidukorda.

Kõige keskmes on laps, tema valmisolek ja heaolu. Selle eest hoolitseb esimesel õppeaastal vähemalt 10-liikmeline meeskond, teiste seas ka eripedagoog, logopeed ja füsioterapeut, kes kuuluvad ühtlasi ka kooli rehabilitatsioonimeeskonda.

Veel rajatakse moodsasse ja funktsionaalsesse koolimajja teraapiabassein, mis on oluline lisandväärtus saalis ja õues läbi viidavale füsioteraapiale ning õppeköögi-kodunduse ruum, kus õpilased saavad igapäevaelu tegevusi harjutada. Kooliaias saab aga olema funktsionaalne õueala, kus on nii mänguväljaku elemendid kui ka aiandusega seonduv. Olulisele kohale seatakse ka lapsevanemate nõustamine ja abistamine seoses teenuste ja abivahendite taotlemise ning last toetavate meetodite kasutuselevõtmisega.

Rohkem teavet Karolini kooli kohta leiab kooli kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lugeda saab ka ajakirjanduses ilmunud artikleid:

Rohkem teavet:

tel +372 5664 0356
e-post karolin@luterlik.edu.ee.

Monika Õun,
Karolini kooli eestvedaja ja lapsevanem
tel 5664 0356
monikaoun4@gmail.com

Õilme Saks,
Karolini kooli õppejuht
tel 5623 1531
oilme@luterlik.edu.ee

Siret Kiik,
Karolini kooli sotsiaalvaldkonna koordinaator
tel 5343 3944
siretkiik@gmail.com

Marge Maidla,
Kambja valla sotsiaaltöö spetsialist
tel 5691 1999
marge.maidla@kambja.ee

Kino maale
EelmineTartumaa noorsootöötajate ühendusel uus juhatus
JärgmineVabatahtlikud seltsilised teevad tuju heaks ja meele rõõmsaks