Avatakse looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastuse taotlusvoorud

307
Foto: Anneli Seppel

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) avas taotlusvoorud siseriiklikust keskkonnaprogrammist, kust saab toetust küsida ringmajanduse, looduskaitse ja kaasrahastuse programmi kindlatele tegevustele. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september kell 17.

„Keskkonnaprogramm koosneb üheksast programmist, millest toetatakse mitmeid erinevaid tegevusi. Täna avame taotlusvoorud kolmes programmis,“ sõnab KIKi valdkonnajuht Rita Jürmann. „Kaasrahastamise programmi puhul sõltuvad taotlejad Euroopa otsetoetuste fondide tähtaegadest, mistõttu annamegi nüüd võimaluse taotluste esitamiseks aasta teises pooles. Looduskaitse ja ringmajanduse programmides on võimalike toetatavate tegevuste loetelu väga pikk. Seetõttu jagasime nendes valdkondades taotlemise ühe aasta sees kahe vooru vahel, et piiratud eelarve vahendeid täpsemini suunata,“ selgitab Jürmann.

Ringmajanduse programmist toetatakse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist ja registreerimist, samuti mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide (roheline kontor ja kool) väljatöötamist, elluviimist ning sertifikaadi või tunnistuse taotlemist. Lisaks saab toetust Euroopa Liidu ökomärgiste taotlemiseks ning ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimiseks. Taotlusvooru eelarve on 339 167 eurot. Rohkem teavet KIKi kodulehelt siit.

Looduskaitse programmis toetatakse kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide ning ökosüsteemiteenustega seotud uuringuid. Samuti probleemliikide tõrjet ning kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavades plaanitud meetmete elluviimist. Taotlusvooru eelarve on 375 316 eurot. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.

Kaasrahastuse programmist toetatakse projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest. Näiteks võivad nendeks olla LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond vms. Toetuse taotlemise eelduseks on, et välisrahastus moodustab projekti maksumusest vähemalt 50%. Taotlusvooru eelarve on 146 602 eurot. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas kuni 30. septembri kell 17-ni.

Taotlusvooru infopäev toimub veebi teel 7. septembril. Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Rahastusotsused selguvad aasta lõpuks.

Selle aasta alguses oli KIKis avatud keskkonnaprogrammi taotlusvoorud kõigis üheksas valdkonnas, kust riik toetas 653 projekti kogusummas 11 453 516 euroga. Eeldatavalt avab KIK keskkonnaprogrammist järgmised taotlusvoorud juba 2023. aasta alguses.

Kino maale
EelmineVallas algab uus kooliaasta
JärgmineTõrvandi Põhikooli ehitamiseks otsitakse ehitajat