Avaneb väikeelamute renoveerimistoetus

186
Renoveerimistoetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. Foto: Marko Ojakivi

Kliimaminister allkirjastas 04.04.2024 eelnõu, millega jagatakse väikeelamute omanikele ligi 30 miljonit eurot renoveerimistoetust. Toetusvoor avatakse aprillis 2024.

Võrreldes varasema taotlusvooruga muutub toetuse taotlemine lihtsamaks tänu kahele uuendusele. Esiteks võetakse kasutusele e-toetuste keskkond, tänu millele pole enam dokumente tarvis saata e-postiga. Teiseks kehtestatakse päikesepaneelide ja inverterite taotlemiseks kindlad ühikuhinnad. See tähendab, et toetatava tegevuse jaoks on ette nähtud fikseeritud summa, mis ei muutu, isegi kui projekt läheb plaanitust kallimaks või odavamaks. Ühikuhindade puhul ei pea toetuse saamiseks esitama arveid ega maksekinnitusi, vähendades niiviisi bürokraatiat. Oluline on see, et paneelid ja inverterid oleksid nõuetekohaselt paigaldatud.

Toetuse kogueelarve on ligi 30 miljonit eurot, mida jagatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest. Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. Tööde tegemise tähtaeg on 12 kuud, mida võib mõjuval põhjusel kuni 6 kuud pikendada.

Sarnaselt varasematele voorudele sõltuvad ka 2024. aastal toetuste määrad tehtavate tööde mahust ja asukohast. Terviklikul rekonstrueerimisel on toetussumma Tallinnas ja Tartus kuni 30 000 eurot, nendega piirnevatel aladel kuni 40 000 eurot ja mujal kuni 50 000 eurot. See tähendab, et rohkem makstakse toetust seal, kus rekonstrueerimine on riigi toeta eriti raskendatud. Osalisel rekonstrueerimisel ehk üksikute tööde tegemisel on toetusmäär üleriigiliselt 20% ja kuni 20 000 eurot. Päikesepaneelide paigaldamisel on toetusmäär üleriigiliselt 30% ja kuni 20 000 eurot.

Toetus panustab riigi pikaajalisse eesmärki, milleks on renoveerida aastaks 2050 kogu hoonefond energiatõhusaks. Selle tarbeks käivitati 2022. aastal LIFE IP BuildEST programm, et arendada ehitussektori võimekust suurte renoveerimisprojektide läbiviimiseks. Lisaks suunab riik aastatel 2022–2027 elamute renoveerimiseks vähemalt 366 miljonit eurot. Praeguseks on toetuse eraldamise otsus tehtud juba 2255 korral kogusummas 15,36 miljonit eurot. Projekte on rahastatud nii Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahast (RRF) kui ka riigieelarvelistest vahenditest.

Taotluste vastuvõtt avatakse 14 kalendripäeva pärast määruse jõustumist. Täpsest kuupäevast ja tingimustest teavitab avalikkust EASi ja KredExi ühendasutus.

Lisainfo: Kliimaministeerium

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 03.04.2024
JärgmineTaaskohtumiseni Kambja kooli vilistlaste kokkutulekul!