Vallavalitsuse istungilt 03.04.2024

229
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa- ja sotsiaalküsimused. Kuulutati välja korteriühistutele toetuse 2024 taotlusvoor. Kehtestati valla infolehe väljaandmise kord. Kinnitati valla äriühingute 2023. a majandusaasta aruanded. Anti nõusolek OÜle Ülenurme Teed riigihanke korraldamiseks. Määrati huvihariduse toetusi. Sõlmiti leping ja anti volitus. Kinnitati Tõrvandi raamatukogu lahtiolekuajad.

Maaküsimused

Nõustuti Pulli külas asuva Kõrgemäe katastriüksuse 28203:004:0360 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti sundvalduse seadmisega aktsiaselts Tartu Veevärk kasuks Soinaste külas asuvale Haru tänava katastriüksusele.

Sotsiaalküsimused

Lõpetati kahe isiku hooldus ning nende hooldajatele hooldajatoetuse maksmine. Seati isiku üle hooldus ning määrati tema hooldajale hooldajatoetus.

Korteriühistutele toetuse 2024 taotlusvooru väljakuulutamine

Kuulutati välja korteriühistutele toetuse taotlemise taotlusvoor, mis on avatud 08.04–08.06.2024 ning kinnitati 2024. a korteriühistute toetamise taotluste hindamise komisjon.

Kambja valla infolehe väljaandmise kord

Kehtestati määrus „Kambja valla infolehe väljaandmise kord“.

Valla äriühingute 2023. a majandusaasta aruannete kinnitamine

Kinnitati OÜ Olme (10835728) ja OÜ Ülenurme Teed (10835734) 2023. a majandusaasta aruanded.

Nõusoleku andmine OÜle Ülenurme Teed riigihanke korraldamiseks

Anti nõusolek hooldustraktori soetamiseks kapitalirendi riigihanke kaudu.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrati kahele isikule õppuri toetust.

Lepingu sõlmimine ja volituse andmine

Sõlmiti kliendileping Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜga. Volitati Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ vandeadvokaati Jaanika Reilik-Bakhoffi esindama Kambja valda haldusasjas nr 3-24-135.

Tõrvandi raamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine

Varasemaga võrreldes muutub raamatukogu lahtiolekuaeg ainult kolmapäeval (varem 10-19).
Tõrvandi raamatukogu lahtiolekuajad alates 01.05.2024: E, T, N 9.30–17; K 9–18; R 8–13

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKogukonna eestvedajad saavad taotleda 5000 eurost stipendiumi
JärgmineAvaneb väikeelamute renoveerimistoetus