Metsatööd Kambja terviseradadega piirnevates metsades

405
Sanitaarraiealad Kopsumäel. Foto: Maa-amet.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kavandab Kopsumäel Kambja terviseradadega piirneval alal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks. Raieid on plaanis teha sanitaarraiena, mille käigus eemaldatakse kahjustatud puud.
RMK palub mõistvat suhtumist – raie eesmärk on tagada, et üraskikahjustus ei leviks edasi Kambja metsas praegu veel elujõulistele kuusikutele. Raied on plaanitud lõpetada enne suusahooaega.

Kino maale
EelmineKambjas põles vana koolimaja
JärgmineTõrvandi Päästeselts pälvis eliitkomando võistlustel hõbemedali