7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÕpetaja Õnne Ints püüab elavdada koolielu

Õpetaja Õnne Ints püüab elavdada koolielu

MITMEKÜLGNE JA TULEMUSLIK: Klassi blogi pidamisegi eest hoolt kandev õpetaja Õnne Ints oma õpilaste keskel.
Foto: Marju Orion 

Tänavu Tartumaa aasta õpetajaks valitud Õnne Ints töötab Kuuste koolis klassiõpetajana alates 2007. aastast.

Ta on kompetentne õpetaja, kes tunneb hästi õppematerjali ning oskab seda sobivalt õpilastele edasi anda. Kuna õpetaja Õnne töötab liitklassiga (3. ja 4. klass), on tema tunnid alati põhjalikult ette valmistatud.

Viimasel aastal on Õnne ennast palju täiendanud ja osalenud Tartu Ülikooli poolt läbi viidud koolitustel „Aktiivõppe meetodid väärtuskasvatuse teenistuses ja avastusõppe rakendamine algklassides“, samuti on Õnne võtnud osa kõikidest innovatsioonikoolide koolitustest.

Saadud teadmisi ja oskusi rakendab ta oma töös õpilastega. Selle kohta leiab palju teavet tema klassi blogist.

Õnne kasutab oma töös väga palju infotehnoloogilisi vahendeid ning suunab õpilasi kasulikele tegevustele arvutis.

Õpetaja Õnne on suur kujundava hindamise pooldaja ja kasutaja: tema õpilased kasutavad õpimappe, eesmärgistamist ja enesehindamist. Ta on välja töötanud põhjaliku hinnangulehe tunnistuse lisana.

Õnne loob meeldiva õpikeskkonna, tema klass on alati kenasti kaunistatud, ta tähtsustab heade kommete ja viisakuse õpetamist oma õpilastele.

Ta osaleb aktiivselt kooli arendustöös, aidates aktiivselt välja töötada kooli uut õppekava ja arenduskava ning oli kohe nõus aktiivselt tegutsema innovatsioonikooli programmis mentorina.

Ta juhendab õpilasi ka väljaspool koolitunde. Eelmisel aastal võtsid tema õpilased osa „Mõtteragina“ võistlusest, Tartumaa lasteraamatupäeva võistlustest, maakondlikust tarkade ja osavate võistlusmängust (kus võideti esikoht), muinasjutuvestja konkursist, luulekonkursist, tähetarga päevast, joonistusvõistlusest.

Lisaks juhendab õpetaja Õnne kunstiringi, kus osalevad igas vanuses õpilased.

Õpetaja Õnne on alati väga positiivne, teotahteline ja aktiivne. Tema puhul kehtib ütlus, et klass on klassijuhataja nägu. Kõik õpetaja Õnne õpilased on õpihimulised, ettevõtlikud ja loovad. Klassis on popp olla hea õpilane, seetõttu pingutavad ka nõrgemad õpilased saavutamaks suuremat teadmiste hulka. Õpetaja Õnne organiseerib klassijuhatajana oma klassile pidevalt mitmesuguseid ettevõtmisi.

Kui õppetöös või õpilaste käitumises on tekkinud probleemid, siis Õnne ei kurda ega istu käed rüpes, vaid tegutseb. Ta rakendab erinevaid võtteid ja meetodeid, parendamaks laste õpiedukust ja -motivatsiooni. Õnne loeb pidevalt erialast kirjandust ning soovitab häid raamatuid ka kolleegidele.

Õnne püüab ka koolielu elavdada. Üle-eelmisel õppeaastal organiseeris ta tüdrukute päeva ja poiste päeva. Möödunud õppeaastal kasvas sellest välja juba poiste ja tüdrukute nädal, millest võtsid osa kõik kooliõpilased. Õpetaja Õnne heast algatusest on saamas traditsiooniline üritus, mille saabumist pikisilmi oodatakse.

Õnne on Eesti klassiõpetajate liidu liige ning on Tartumaa klassiõpetajate ainesektsiooni aktiivi liige.

Õnnel on suur pere, ta on hoolivaks emaks oma neljale lapsele. Õnne väärtustab laste kasvatamist nii kristlikus vaimus kui toetab ka laste tegevust huvialaringides.

Oma mitmekülgse ja tulemusliku tegevuse eest on Õnnet hinnatud ja ta on valitud Tartumaa aasta õpetajaks. Kuuste kooli pere õnnitleb teda ja rõõmustab koos suurepärase kolleegiga.

Rein Härmoja,
Kuuste Kooli juht

 

Tartumaa haridustöötajate tänamis- ja tunnustamisüritus toimus Tartu Ülikooli aulas 20. oktoobril.

Tartumaa aasta õpetajatele 2014 andsid autasud üle maavanem Reno Laidre ja omavalitsusliidu juht Aivar Soop.

Tarkust toitva Tartumaa hariduselu edendajaid rõõmustas aktusel mitmekesine muusikaline programm. Koosviibimine jätkus Tartu Ülikooli kohvikus, kus oli kaetud suupistelaud.

Loetumad