Vallavolikogu istungil võeti vastu Kambja valla uus põhimäärus

1107
Kambja Vallavolikogu istung 22. märtsil Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

volikogu22. märtsi 2023. aasta istungil vastuvõetud Kambja valla põhimäärus on võrreldes 2017. aasta õigusaktiga detailsem ja põhjalikum. Muudetud on määruse struktuuri ning parema loetavuse huvides on seda rohkem liigendatud.

1. aprillil 2023 rakenduva valla ühe tähtsama elukorraldust puudutava õigusakti eelnõu koostas vallasekretär Marina Lehismets koostöös juristide Margreth Adamsoni ja Ene Kivineemega, volikogu sekretäri Reet Kiuruga ning volikogu liikme Olavi Jänesega. Heakskiidetud eelnõu töötasid läbi rida realt ka põhimääruse ajutise komisjoni liikmed. Õigusakti eelnõu läbis volikogus esimese lugemise 25.01.2023.

Toetust ei leidnud umbusaldusavaldus abivallavanem Triin Nõmmistule. Volikogu liikmetest hääletas umbusalduse poolt 8 volinikku, vastu oli 12. Avalduse umbusaldamiseks esitasid 22. veebruari istungil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja VL Ettevõtlik Kambja esindajad.

Kiideti heaks Räni alevikus Heina tänava kinnistu ja Lalli külas asuva Lalliveski tee lõigu omandamine.

Laane külas asuva Masso maaüksuse, Tõrvandi alevikus asuvate Massopõllu, Põhja-Masso, Lõuna-Masso, Väetiseküüni–Lennuvälja tee lõik 4 ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine jäi algatamata.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineIseseisvuspäeva matkalistele loositi auhindu
JärgmineKaunis emakeel!