Aitäh

Kambja kool tänab kõiki lahkeid toetajaid ja abilisi, kes aitasid kaasa kooli juubeliürituste õnnestumisele.

Toetajaid ja abilisi oli rõõmustavalt palju ning eriti suur tänu:

Eiko Roomet, Trives OÜ

Vahur Tiideberg ja Liina Tiideberg, Ignase Puukool

Mati Luik, Premium 7

Aldri Teesaar, Real Security OÜ

Iry Sard, Haava Kõrts

Mart Jaani

Pille Lüdimois

Veel täname Enno Soodlat, kaitseliitlasi Igor Paali ja Rando Annit liikluse korraldamise eest ning kirikuõpetaja Andrus Mõttust ja Alli Siili võimaluse eest kasutada kirikut. Suur tänu valla kultuuritöötaja Saidi Tammeorule abi eest vilistlasõhtu korraldamisel.

Kooli õpilasesindus eesotsas president Gabriel Mältoniga tänab kõiki ettevõtteid, häid inimesi, lapsevanemaid ja õpilasi, kes annetasid või tõid kooli esemeid loterii korraldamiseks.

Suur-suur tänu Kambja kooli töötajatele ja õpilastele, kes tegutsesid ühise eesmärgi nimel asjaliku ja toimeka meeskonnana. Olen teie üle uhke!

Aitäh kõikidele külalistele ja toredatele vilistlastele, et tulite ja rõõmustasite koos meiega!

Kambja kooli 330. juubel sai väärikalt peetud ja tänusõnad kõigile, kes aitasid sellele kaasa.

Marika Karo
Kambja Põhikooli direktor

 

Kino maale
EelmineKambja kool tänab!
JärgminePalumäel lõõmas kulutuli