2.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024
Artikkel ei ole ajakohane!

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgUudisedUued töötajad Kambja Vallavalitsuses

Uued töötajad Kambja Vallavalitsuses

Käesolevast sügisest töötavad Kambja Vallavalitsuses juristi ametikohal Mona-Reti Pavlov ja keskkonnaspetsialisti ametikohal Terje Raadom.
Mona-Reti Pavlov puutub oma töös kokku vallavalitsuse õigusalase nõustamise, lepinguprojektide ettevalmistamise, kooskõlastamise sh nende kehtivuse kontrollimisega, vajadusel õigusaktide eelnõude koostamisega. Tema igapäevased ülesanded on seotud ka kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimisega ning õiguslikes küsimustes vallavalitsuse esindamisega volikogus, kohtus ja teistes asutustes.

Terje Raadom. Foto: Marko Ojakivi

Terje Raadom täidab keskkonnaspetsialisti tööülesandeid, mis puudutavad keskkonnaalase töö korraldamist vallas. Tema poole saab pöörduda jäätmekava, jäätmehoolduseeskirja, jäätmekäitluse, valla territooriumil korraldatud jäätmeveo, jäätme- ja keskkonnalubadega seotud küsimustes. Samuti teostab ta riiklikku järelevalvet valla heakorra ja keskkonnaalaste rikkumiste osas, kooskõlastab puurkaevude asukohad, kontrollib lemmikloomade pidamise eeskirjade täitmist, tegeleb metsandusega seotud tegevustega ning väljastab lubasid puude raieks tiheasustusalal.
Vallaametnike kontaktandmed leiab kambja.ee kodulehelt.

Marko Ojakivi

Viimati lisatud