Kambja vald ootab esimest korda spordivaldkonna parimate tunnustamise ettepanekuid

916
Pilt: Kambja Vallavalitsus

Esimest korda saavad kuni 21. jaanuarini 2024 kõik isikud esitada ettepanekuid spordivaldkonna parimate tunnustamiseks Kambja vallas.

Spordivaldkonna parimate tunnustamisettepanekuid saab esitada järgmistes kategooriates: noor naissportlane, noor meessportlane, meessportlane, naissportlane, veteransportlane, võistkond, treener, spordiedendaja.

Ettepanekuid saab esitada spordivaldkonna tunnustamise veebivormi kaudu.

Tunnustuse avaldamisega soovitakse motiveerida Kambja valla sportlasi, võistkondi ja treenereid paremate sportlike tulemuste saavutamisel ning tunnustada spordiedendajaid.

Tunnustataval spordialal peab olema Eestis tegutsev spordialaliit või -ühendus, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse. Parima sportlase kandidaadi elukoht peab olema registreeritud Kambja valda või ta peab esindama Kambja valla spordiklubi.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud kandidaadi nimi, võimalusel elukoht, spordiala, esindatav klubi (olemasolul) ning kandidaadi sportlikud tulemused tunnustuse andmisele eelneval aastal.

Aunimetuste laureaadid (v.a spordiedendaja) valitakse vallavalitsuse moodustatud komisjoni poolt. Komisjoni töösse kaasatakse valdkonna eksperte.

Aasta spordiedendaja kategoorias selgitatakse laureaat rahvahääletusega. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kambja vald.

Aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeva pidulikul sündmusel 2024. aastal.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 28.12.2023
JärgmineVõimlejate võidukas jõulukuu