Aasta 2023 Kambja vallas

147

2023. aasta lõpul elas vallas 13 788 inimest – 6922 meest, 6856 naist; lisandus 342 elanikku. Sündis 169 last: 86 poissi; 83 tüdrukut. Valla haridusasutustes oli kokku 2833 last: 1003 lasteaias; 1628 koolis ja 202 muusikakoolis. Vallavalitsus väljastas 236 ehitusluba, 230 ehitusteatist, 166 kasutusluba, 185 kasutusteatist, 112 projekteerimistingimust. Kehtestati 9 detailplaneeringut. Toimus 32 kinoseanssi, 19 kontserti ja 12 teatrietendust. Vallas tegustes 7 täiskasvanute kultuurikollektiivi. Volikogu ja vallavalitsus võtsid vastu 2376 õigusakti. Vastati 122 teabenõudele ja 87 arupärimisele. Avati Ülenurme spordihoone ja Vanamõisa korvpalliplats. Algas Tõrvandi põhikooli ehitamine ja alustati Päikeseratta lasteaia planeerimistöödega. Toimusid Tõrvandi sademevee peakollektori projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd. Ukraina sõjapõgenikele renoveeriti korterid Kambjas ja Ülenurmel.

Kino maale
EelmineOotame tööle noorte heaolu spetsialisti
JärgmineÜlenurme Muusikakooli aasta parimad