Tegemist on Kambja vallas asuva põliskülaga. Külas asub Hiiejumala kivikalme, mis on leiumaterjali alusel dateeritud 3.-6. sajandisse.

Mõõtmetelt saab selle küla kohta kirjutada järgmist: küla pindala on ca 370 ha, sellest metsa ca 80 ha, põllupinda ca 145 ha, rohumaad 55 ha, hooned ja õued ca 10 ha, muu maa (sood, ojad, teed) ca 80 ha.

Rahvastikuregistri andmetel elab Tatra külas (seisuga 06.06.2019) täpselt 40 elanikku, kellest mehi on 23 ja naisi 17. Külaelanike keskmine vanus on 52 aastat. Naiste keskmine vanus on 63 eluaastat ja meeste keskmine vanus 45 eluaastat. Kõige vanem külaelanik on tegus ja toimekas vanaproua, kellel täitub oktoobrikuus 97 eluaastat. Kõige noorem Tatra küla elanik on vahva poisipõnn, kes juulikuus saab nelja-aastaseks.

Tatra küla on kuulus olnud oma savitööstuse poolest. Tööstushoone on iseloomulik näide 20 sajandi I poolel rajatud savitööstusest, kus tellisetehases tarvitati devoni savi ning hiljem põletati seal ahjupotte. Tehas tegutses veel 1990. aastal. Hoone paikneb ajaloolise munakividest maantee ääres. Munakividest tee on veel praegugi täiesti olemas.

Vanu ajalehti sirvides jäi silma 8.11.1941 ajalehes Postimees trükitud kuulutus:

Kino maale
EelmineEndised majandijuhid kohtusid Uhtis
JärgmineKas 95 eluaastat on vähe või palju?!