Sirje Sepp hoolib ja hoolitseb

1472
Sirje Sepp Ülikooli aulas tunnustamissündmusel. Foto: Sille Annuk/Postimees

Tartu maanaiste liit koostöös Tartumaa omavalitsuste liiduga on võtnud südameasjaks tunnustada emadepäeval Tartumaa tublisid pereemasid. Vahetult enne emadepäeva toimus väärikas Tartu ülikooli aulas pidulik tunnustamisüritus, kus nominentide seas oli ka meie valla esindaja. Ülenurme lasteaia kauaaegse rühmaõpetaja Sirje Sepa kandidatuuri esitasid konkursile tema lapselapsed Maari Hansen ja Sigrit Sepp.

Emad ja vanaemad teevad nurisemata ja erilist tänu ootamata oma tänaväärseid igapäevategemisi. Siiski on imetore, kui nende tegevust märgatakse ja tunnustatakse. Muuhulgas peab muidugi mainima, et kõik nominendid olidki tunnustatud juba sellega, et neid konkursile esitati – tublide hulgast seda kõige tublimat valida on alati eriliselt raske. Pidulikul koosolemisel aulas kingiti lilli ja anti tänukiri kõigile nominentidele.

Siinkohal toome lehelugejatenigi Sirje Sepa lapselaste siira lugupidamise ja liigutava südamesoojusega koostatud tutvustuse oma vanaema kohta. Palju õnne ja palju tänu tehtud töö ja jagatud soojuse eest!

Sirje Sepp on põline Ülenurme küla elanik. Ta on koos abikaasaga kasvatanud üles kaks tütart ning oli abiks ja nõuks kahe lapselapse kasvatamisel ja nüüd kahe väikese lapselapselapse kasvamisel on tema tarkused ja elukogemused väga vajalikud.

Sirje on pärit viielapselisest perest, kus vanema lapsena hoolitses nooremate eest. Kuna tema ema töötas varahommikust saadik laudas, siis väikese Sirje ülesandeks oli nooremate õe ja vendade eest vastutada ja olla neile ema eest. Koolipäevade hommikutel tõusis ta teistest lastest varem, et valmistada neile hommikusööki, et siis koos kooli minna. Pärast koolipäeva aitas ta noorematel lastel teha koolitöid, hoolitses, et tuba oleks köetud ja söök laual. Lisaks oli tema ülesandeks jälgida, kas väiksematel on kooliriided ikka terved ja puhtad. Sealt, lapsepõlvest, on tulnudki tema vajadus kõigi ja kõige eest emalikult ja armastusega hoolitseda.

Alates 1969. aasta oktoobrist kuni tänase päevani on Sirje olnud Ülenurme lasteaias rühmaõpetajaks. Sellel aastal täitub viiskümmend tööaastat ühes asutuses ja ühes ametis. Ta on olnud mitme põlvkonna laste kasvatajaks, õpetajaks ja hoidjaks. Tema esimesed kasvandikud on juba ise vanaemad ja vanaisad. Kui küsida Sirjelt, mis on see, mis hoiab teda ühes ametis nii kaua, siis tuleb temalt vastuseks, et see on armastus laste vastu. Laste armastust ei saa osta, vahetada ega lastelt välja meelitada, sest laps tunneb ära tõelise, südamest tuleva armastuse, mis on silmale nähtamatu.

Aastaid koos lastega töötades on tal olemas oskus nautida ja väärtustada hetkeseisu ja olla selles hetkes rõõmus. Rõõmus ja õnnelik nagu ka lapsed, sest rõõmsad hetked jäävad meelde ja tagantjärele meenutades teevad õnnelikuks. Väga tihti jutustab ta lastele ka enda lapsepõlvest, tolleaegsest elust ning toimetustest. Meenutused ja mälestused, mis endast räägivad, loovad järjepidevuse ja traditsioonid. Nii antakse põlvest põlve edasi elutarkusi ja –kogemusi. Ja nii jätkab iga laps oma elu…

Sirje kõige suuremaks sooviks on, et kõik tema kasvandikud ehk tema lapsed, nagu ta ise ütleb, peavad saama õnnelikuks, olenemata sellest, mis tööd nad teevad. Õnnelik olemine ei vaja uhket maja ega autot, vaid tugevat ja armastavat perekonda, kus hinnatakse traditsioonilisi pereväärtusi. Kus märgatakse ja tuntakse üksteise vastu huvi ning üksteist toetatakse ja aidatakse.

Tänapäeva kiires elutempos on väga oluline pere liitmine ja kooshoidmine. Ühiselt tähtpäevade tähistamine ja iganädalased lauamängud perega on ikka olnud Sirje kodus. Ta leiab alati aega ja tahtmist koristada ja kaunistada tuba ning valmistada lauale midagi maitsvat, et kõik tunneksid tema juures ennast hästi ja mõnusalt.

Sirje on ka suur loodusesõber ning looduse tundmist ja selle hoidmist õpetab ta lastelegi. Iga laps teab, et iga elusolend on looduse osa. Mida tunneme, seda teame ja oskame hoida. Kodukoha loodust hoides ja armastades tekib oskus sellest lugu pidada. Seetõttu on loodusharidusel väga tähtis koht tema väärtuskasvatusel, mida ta õpetab oma kõikidele lastele.

Loodusest ja taimedest leiab Sirje tarkused ja teadmised, kuidas hoida tervist ja ennetada haigusi. Gripiperioodil on laste jaoks laual küüslaugusaiad ja harilikust kassinaerist tehtud tee. Tema korjatud ravimtaimed on aidanud paljudel lastel ennetada ja leevendada haigusi. Oma teadmisi ravimtaimedest on ta jaganud ka lastevanematele. Iga ema ju teab, kui suur on mure, kui laps on haige. Seetõttu on ta võtnud südameasjaks aidata emasid ja lapsi, jagades enda teadmisi ja kogemusi rahvameditsiinist.

Sirje panustab aktiivselt oma vaba aega kogukonna talgutesse, mille raames on puhastatud loodust nii kodukohas kui ka väljapool oma koduvalda. Tema motoks on ikka olnud mõte, et „rõõm töö tulemusest on tänu tehtud töö eest”. Puhas keskkond ja isiklik eeskuju, järjepidevus ja igapäevane kasvatus on vajalikud laste kasvatamisel, et igast järgnevast põlvkonnast kasvaksid tublid ja töökad Eesti emad ja isad.

Sirjel on suur armastus teatri ja muusika vastu. Eesti taasiseseisvumise algusaastatel oli ta üheks liikmeks rahvamuusikaansamblis „Ülenurme”, kes oli eesti rahvamuusika edendajaks ja tutvustajaks Skandinaaviamaades. Ansambli ühe liikmena leidis ta ikka võimalusi, kuidas aidata ühiskonna kõige nõrgemaid liikmeid ja abivajajaid. Selleks pakkus Ülenurme rahvamuusikaansambel tihti meelelahutust hooldekodude vanemaealistele ja puuetega inimestele, et teha nende päev rõõmsamaks ja värvilisemaks.

Sirje Sepp on oma tööle pühendunud, kohusetundlik ja lastest hooliv õpetaja, keda võib julgusega pidada kõigi lasteaia laste emaks. Sirje pedagoogilist tööd on tunnustatud 2014. aastal, kui ta valiti Tartumaa aasta õpetajaks.

Kogu tema elu on teda ümbritsenud lapsed ja teistsugust elu ei oska ta ette kujutadagi. Ta teab oma elukogemustest, et maailmas tohivad kõige vähem eksida emad, sest ema vead elavad edasi nende järeltulijates. Sirje on alati valmis lastevanematele pakkuma endapoolseid teadmisi ja nõuandeid, kui nad vajavad abi laste kasvatamisel ja õpetamisel. Kahjuks siiani meie koolid ei õpeta vanemlikke oskusi, mida noored lapsevanemad hädasti vajavad. Aga iga lapsevanema tänulik meel on väärt alustama rõõmsalt uut tööpäeva.

Sirje südamest tulevat armastust ja emalikku hoolt on tundnud nii tema enda lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed kui ka Ülenurme lasteaia lapsed.

Silvia Rannamaa on kirjutanud järgmised read, millega võiks kokkuvõtlikult Sirjet iseloomustada:

„Tead isegi, et kõike tuleb alguses õppida, isegi mängu. Kui aeg käes, istu hetkeks ta juurde põrandale. Näita, kuidas nukku magama pannakse, pestakse ja pai tehakse. Seila oma pojaga koos vaibamerel, pange rattad käima, laske ärasõiduvilet ja pahinal auru välja. Kui palju lusti saab kaaluta olekust!

Üsna pea vahetate osad. Laps hakkab neid asju sinust paremini oskama…..”

Sirje Sepp väärib Tartumaa aasta ema tiitlit oma pikaajalise töö eest Ülenurme laste kasvatamisel ja õpetamisel, mida ta on teinud hoole ja armastusega, hoolides ja hoolitsedes kõigi laste eest nagu päris oma ema.

MAARI HANSEN JA SIGRIT SEPP,
Sirje lapselapsed

Kino maale
EelmineKas 95 eluaastat on vähe või palju?!
JärgmineTähelinnud lustisid rahvusvahelisel pärimuspeol Baltica