7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKoolikohustuse edasilükkamine

Koolikohustuse edasilükkamine

Tartu maakonna nõustamiskomisjon võtab alates 1. märtsist vastu taotlusi koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks lapsevanematelt (eestkostjatelt), kelle laps saab jooksva aasta 30. septembriks (kaasa arvatud) 7-aastaseks.

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on arsti (perearst, eriarst, psühhiaater) poolt tehtud kirjalik otsus lapse tervisliku seisundi kohta. Koolikohustuse täitmist saab edasi lükata ainult ühe õppeaasta võrra. Kui edasilükatud õppeaasta jooksul ei ole lapse tervislik seisund paranenud, asub ta siiski koolikohustust täitma ja tema suhtes kohandatakse seaduses ettenähtud võimalusi õppetöös osalemiseks.

Head lapsevanemad, kui te arvate, et teie laps vajab ühel või teisel põhjusel kooliminekuks ajapikendust, pöörduge arsti poole ja pidage temaga nõu. Juhul, kui leiate, et pikendus on vajalik, pöörduge pikenduseks vajaminevate dokumentide asjus Kambja vallavalitsusse sotsiaalnõuniku poole või Tartu maakonna nõustamiskomisjoni esimehe proua Luule Kapp`i poole.

Koolikohustuse täitmise pikendamise taotlused tuleb esitada Tartu Maavalitsusse hiljemalt 20. maiks k.a. Hiljem laekunud taotlusi vaatab komisjon läbi ainult erandjuhtudel.

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Loetumad