7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPangodi maastikukaitseala üldplaneering

Pangodi maastikukaitseala üldplaneering

Kambja Vallavolikogu algatas oma 27. veebruari 2004.a otsusega nr 58 Kambja vallas Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringu koostamise.

Selle, et esimesena asuti vallas koostama just Pangodi ümbruse üldplaneeringut, tingis viimastel aastatel järsult elavnenud huvi Pangodisse ehitamise vastu.

Üldplaneeringu ala ühtib Pangodi maastikukaitsealaga, suuruseks on ca 383 ha. Planeeringu eesmärgiks on planeeringualal ehitustegevuse reguleerimine, maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.

Planeering koostatakse koostöös Tartumaa Keskkonnateenistusega. Seoses planeeringu koostamisega ootavad vallavalitsus ja planeeringu koostaja vallaelanikelt ja Pangodi ümbruse maaomanikelt ettepanekuid, arvamusi ja nägemust sellest, milline peaks Pangodi ümbrus olema, kus võiksid olla alad, kuhu võib ehitada, kus puhkealad jne. Teie kirjalikud ettepanekud on teretulnud vallavalitsusse või valla elektronposti aadressile: vald@kambja.ee

Vallasekretär Reet Kiuru

Loetumad