Tõrvandi parkmets ootab jalutajaid ja linnulaulukuulajaid!

2442
Tõrvandi parkmetsas saab jalutada, siin-seal paiknevatel pinkidel jalgu puhata või siis jõumasinatel lihaseid treenida. Foto: Maire Henno

Möödunud talveperioodil tehti Tõrvandi parkmetsas mitmesuguseid hooldustöid. Langetati ja veeti minema kuivanud ning murdunud puud. Saadud puidust osa läheb valla sotsiaalpindade kütteks, kuid tehakse ka saematerjali, mida saab kasutada valla heakorraobjektidel, näiteks pinkide valmistamiseks parkmetsa.

Jalutusteede äärest võeti maha võsa. Korrastati metsaalust, sealhulgas koristati prügi ning viidi ära ka viimased discgolfi viskealused. Parkmetsas asuvate jõumasinate juurde loodi paremad kasutamistingimused. Väike lõik rajast, mis ühendab Parkmetsa teed loodusrajaga, kaeti hakkepuiduga.

Parkmetsa kasutajate mõnusaks loodusenautimiseks on püütud luua paremad tingimused, loodame korrastatu rohket ja heaperemehelikku kasutust. Siinkohal tahangi meelde tuletada ka looduses viibimise lihtsaid reegleid: loodust naudime vaikselt, oma lemmiklooma järelt tuleb koristada ning prahi koht on prügikastis.

TAIVO PRANTS,
valla keskkonnaspetsialist

Kino maale
EelmineMeil on hea elada!
JärgmineKevadlaat „Mai kelluke“ kutsub kolmandat korda!