Õnnestunud projektid toovad kasu mitut pidi – virgutavad nii vaimu kui ka keha.

1560
6.b klass Pühajärve matkarajal. Foto: Gerli Edela

Uus õppeaasta tõi Kambja koolipere ellu põnevust ja rõõmu mitme programmi raames taotletud rahaliste toetuste abiga.

KIKi keskkonnateadlikkuse programm

Õpilaste osalemine loodushariduslikes aktiivõppeprogrammides, mille käigus kinnistatakse koolis õpitut ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust, on kahtlemata väga tähtis.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. KIK toetab tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

8. kl Vapramael. Foto: Marika-Lehiste

KIKi eraldatud rahalise toetuse abiga osalesid Kambja põhikooli kõik klassid 2019/2020. õppeaasta sügisel ja selle õppeaasta alguses Kiidjärve looduskeskuse, Otepää looduskooli, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA loodusmajade eakohastes õppeprogrammides. Nooremad õpilased said sõbraks taluloomadega, õppisid tundma raba ja põlismetsa ning matkasid Pühajärve matkarajal. Vanematele õpilastele pakkus põnevust ja uusi teadmisi maastikul orienteerumine, jahimehega metsas käimine, rabamatk ja looduses liikudes tahvelarvuti abiga ülesannete lahendamine.

Kambja koolis on keskkonnateadlikkuse projektide eestvedaja juba mitu aastat loodusainete õpetaja Gerli Edela. Alanud õppeaastaks on tal projekt juba valmis ja ka heaks kiidetud. Jääme huviga uusi kevadisi õppekäike ootama!

HEAOLULEHMAD: Nopri talu peremees Tiit Niilo pajatamas lehmade elust. Foto Peeter Ruuge

PRIA kaasnevate haridusmeetmete programm

Koolipiim ja -puu või -köögivili on PRIA toetusel kooli menüüs olnud juba aastaid. Lisaks taotlesime nii üle-eelmisel kui ka eelmisel õppeaastal raha PRIA kaasnevate haridusmeetmete programmist. Raha antigi ja nii said meie 1.–5. klassi õpilased sõita sõna otseses mõttes maale, et tutvuda moodsa aja talumajapidamistega. Eelmisel aastal käisid õpilased Latika mahetalus köögiviljakasvatust vaatamas ja õppisid tegema tervislikku toiduvalikut.

Sel sügisel vaadati üksipulgi üle Nopri talu piimatootmine ja Andri-Peedo talu kitsekasvatus.

Nopri talu eesmärk on toota Eesti puhtaimat piima, mille eelduseks on loomade heaolu ja taskust jälgitav-juhitav nutikas laut. Talus tutvuti loomadega ning nende pidamisega, tutvustati talutöid erinevatel aastaaegadel. Anti ülevaade loomasöötadest ja masinatest, räägiti lehmade kasulikkusest inimestele. Talu meiereis näidati, kuidas valmivad erinevad piimatooted – talukohupiimad, või, sõir jogurtid, juustud ja kohukesed. Peremees rääkis lastele kodumaise toidu tarbimise eelistest ja õpetas neid leidma pakendilt toidu koostisesse kuuluvaid aineid.

Andri-Peedo kitsetalus. Foto: Peeter Ruuge

Andri-Peedo talus kasvatatakse tüüringi tõugu kitsi ja valmistatakse kitsepiimatooteid. Tegemist on Põhja-Euroopa moodsaima kitsetaluga. Taluekskursioonil räägiti õpilastele kitsekasvatuse eripäradest. Tutvustati Eesti ainulaadse heinakuivati tööpõhimõtteid, näidati, kuidas toodetakse sööta, käidi lüpsiplatsiga tutvumas. Samuti sai näha, kuidas jõuab piim pudelisse ja piimast valmistatud tooted karpi. Ja loomulikult anti maitsta talus valmistatud tooteid. Erilist tõugu šokolaadikarva kitsed ja kitsetalled olid muidugi ise ka üliarmsad!

PANEME PUNKI: Õpetajate päeva puhul punkariteks kehastunud õpetajad uuel liikumisväljakul.

LEADER programm tõi liikumisväljaku

Tartumaa arendusseltsile kevadel esitatud rahataotlus kooli juurde liikumisväljaku rajamiseks kiideti enne suve heaks ja toetuseks saadud raha eest rajati kooli juurde uue õppeaasta alguseks batuudist ning ronimisredelitest koosnev ligi 15 000eurot maksnud väljak. Paigaldatud vahendid valis välja kooli õpilasesindus. Praegusel koroona-ajal, mil õpilastel soovitatakse rohkem värskes õhus viibida, on väljakust väga suur abi. Lastele lihtsalt meeldib „meie turnikas“ ja niipea, kui kell vahetundi lubab, lipatakse jooksujalu väljakule ronima või batuudile hüppama. Tuleb välja, et kui pakkuda lastele õigeid asju, siis ununeb isegi telefon kotti.

PRIA haridusmeetmete ja liikumisväljaku rajamise rahastamistaotlused esitas ja projektid viis ellu kooli majandusjuhataja Kairi Keskpalu. Liikumisväljaku projekti kirjutamisel olid abiks huvijuht Toivo Ärtis ja õpilasesindus. Aitäh kõigile!

Marika Karo
direktor

Kino maale
EelmineRahuloluküsitlus noortele
JärgmineVallavalitsuse istungilt