Vallavolikogu novembriistung

497

Kambja vallavolikogu XXXV istung toimus 24. novembril Reola kultuurimajas Uhti külas. Istungist võttis osa 19 volikogu liiget, puudusid Irma Drenkhan ja Marek Palusoo. Volikogu kinnitas päevakorra 5-punktilisena.

Kambja valla eelarvestrateegiat aastateks 2021 – 2024 tutvustas finantsjuht Eve Jaanus. Volikogu otsustas ühehäälselt eelarvestrateegia kinnitada.

Kambja valla eelarvest mittetulundusühenduste toetamise korda tutvustas arendusjuht Kristi Kull, kaasettekande tegi haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Peep Puis. Korraga soovitakse ühtlustada mittetulundusühendustel valla eelarvest toetuse taotlemise ja saamise tingimused. Volikogu otsustas 18 poolt- ja ühe erapooletu häälega korra kehtestada.

Ülenurme muusikakooli õppemaksu kehtestamise määruse muutmise kohta tegi ettekande jurist Kaupo Piirsalu. Määrusesse lisatakse täiskasvanuõppes osalemise õppemaks 60 eurot kuus, kuna leidub ka täiskasvanuõppes õppida soovijaid. Volikogu nõustus ühehäälselt määruse muutmisega.

Kuulati jurist Kaupo Piirsalu ettekannet, kes tutvustas Soinaste küla Lehise detailplaneeringu huvitatud isikuga saavutatud kokkulepet valla sotsiaalsfääri arendamisse panustamise kohta. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet, kes tutvustas Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 186,9 – 190,9 asuva VI ehitusala (Lennujaama ristist kuni Põlva mnt ristini) jooniseid, vallavalitsuse ja maanteeameti vahel saavutatud kokkuleppeid tööde jaotuse ja rajatiste edasise haldamise suhtes.

Volikogu kiitis heaks maanteeametiga sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär
REET KIURU

Kino maale
EelmineUnipiha kool maailma päästmas
JärgmineMaalimine on minu hingetee