Lindude gripi oht ei taha raugeda, levimas on uus linnugripitüvi

406

Kui tavaliselt lõppeb lindude gripi levik lindude pesitsusajaga, siis sellel aastal pole gripi levik pidurdunud. Tuvastatud on Eestis uus kõrge patogeensusega ja teistele loomadele ja lindudele edasikanduv linnugripitüvi H5N1. Endiselt tuvastatakse lindude grippi ka meie lähiriikides.

Euroopas, sh Eestis on levinud peamiselt kõrge patogeensusega lindude gripi viiruse tüved H5N8 ja H5N1. Viimast tüve tuvastati mais Matsalus kahel hukkunud merikotka pojal ning eelmisel nädalal Pärnumaal, Läänemaal ja Ida-Virumaal hukkununa leitud lindudel.

Kuna käes on lindude pesitsusaeg, siis erinevate liikide linnupoegadel, eriti just veelindude (pardid, haned, luiged) ja röövlindude (pistrikud, viud, kotkad) poegadel on suur risk nakatuda ja surra. Seetõttu tuleks võimalusel vältida laidude külastamist, et vähendada haiguse jõudmise riski kodulindudeni.

Lindude gripi H5N1 viirusetüve on Hollandis tuvastatud kahel rebasel ja H5N8 viirusetüve hülgel Ühendkuningriigis ja Rootsis. Viiruse ülekandumine loomadele on kindlasti murettekitav, sest see näitab, et viirus muteerub ning levib ja kohaneb paremini. Amet asub uurima surnuna leitud või kütituid rebaseid lindude gripile, et saada ülevaade, kas ka Eestis viirus imetajale kandub.

Euroopas ei ole mitte ühestki inimese lindude gripi viirusesse nakatumisest teavitatud. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on inimeste nakatumise riski lindude grippi Euroopas hinnanud väga väikeseks ja töö tõttu lindudega kokku puutuvate inimeste nakatumise riski väikeseks.

Kõrge patogeensusega lindude grippi saab kodulinnupidaja ennetada rakendades järgmisi bioturvalisuse meetmeid:

– väldi igasugust kokkupuudet metslindudega, vajadusel kaitstes oma linde metslindudega kokkupuute eest võrkude, katuste, kanga või muu asjakohase vahendiga;

– aseta lindude joogi- ja söödanõud siseruumi või varikatuse alla, mis takistab metslindude ligipääsu;

– pea parte ja hanesid teistest kodulindudest eraldi;

– ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;

– enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud;

– juhul kui märkad lindudel ebatavalist suremust, munatoodangu, söömise ja joomise järsku langust, siis teavita sellest veterinaararsti;

– välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Rohkem infot lindude gripi kohta leiab https://pta.agri.ee/eestis-levib-lindude-gripp.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge ameti esinduste loomatervise ametnike poole.

Kino maale
EelmineTööpakkumine puidutöölistele Reolas
JärgmineVallavalitsuse istungilt