Vallavolikogu kehtestas koolilõpetaja stipendiumi

1065

Teisipäeval toiminud vallavolikogu istungil kehtestati koolilõpetaja stipendiumi statuut, mille eesmärk on tunnustada gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud õpilasi, sõltumata kooli asukohast ning kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on seejuures Kambja vald, ning toetada lõpetajate edasisi õpinguid ja enesearendamist. Stipendium on ühekordne ja antakse samal kalendriaastal lõpetajale.

Stipendiumi suurus on 400 eurot gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanud õpilasele, kelle keskmine kaalutud hinne on 5,0 ning 300 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanud õpilasele, kelle keskmine kaalutud hinne on madalam kui 5,0.

Kutsekeskhariduses kuldmedaleid ei väljastata vaid antakse kiitust.

Vallavalitsuse haridusnõuniku Maia Uibo sõnul on stipendiumi üks eesmärkidest ka see, et põhikooli lõpetajad jätkaks õpinguid gümnaasiumis.

Sel kevadel lõpetas Ülenurme gümnaasiumi kaks medalisti, kellest üks oli valla elanik ning Tartu linnas asuvates haridusasutustes oli 11 lõpetanut (sh 8 medalisti), kes kvalifitseeruks stipendiumile.

HEIGO MÄGI

Kino maale
EelmineVald liitub Eesti Jäätmehoolduskeskusega
JärgmineVallavalitsuse istungilt