Koostöös ja üksmeeles suudame täiustada oma elukeskkonda

Avaldatud 27.12.2021 12.17

2533
Argo Annuk

Verivärske vallavanemana soovin kõikidele vallaelanikele rohkesti kordaminekuid ja tegusat uut aastat. Need märksõnad on ka minu jaoks olulised nii minu elukäiku kui nüüdsest ka valla tulevikku silmas pidades.

Minu varasem töö Tartu linnavalitsuses ja hiljem Tartu lennuväljal õpetas, et lahendamatuid olukordi pole olemas. Nüüdsest siin vallas töötades püüan lähtuda samast põhimõttest ning kindlasti on minu senised teadmised ja oskused abiks, et valla elu edasi viia. Kuna suudan rääkida kaasa ka teemadel, mis on seotud ettevõtluse ja ettevõtlikkusega, siis püüan ka siingi oma sõna sekka öelda. Nõnda tegusad kui on valla kodanikud, on tegus ka vallaelu ja soovin tulla appi nii nõu kui jõuga just igapäevase vallaelu tasandil.

Oluliseks tõukejõuks oma ideede ellu rakendamisel pean koostööd ja koos tegutsemist. Seepärast loodan, et jõuan tegeleda kõikide oluliste teemade ja küsimustega, mis vallaelanikelt minuni jõuavad. Öeldakse, et julge pealehakkamine on pool võitu. Nii saavadki esmasteks väljakutseteks küsimused, mis seotud omavalitsuse arengu, hariduse ja kultuuri, elukeskkonna, vaba aja ja spordiga. Nende elluviimisel ootan panust valla noortelt ja eakatelt, peredelt ning kogukonna eestvedajatelt. Koos tegutsedes jõuame kaugemale!

Konkreetsetest teemadest, mis minu töölauale on jõudnud, on märkimisväärseim kindlasti Tõrvandi kooli ja spordihoone rajamine, mis kujuneks kogukonna jaoks unistuste kooliks ja vaba aja veetmise kohaks. Samuti on oluline olemasoleva haridusvõrgu korraldamine nii, et nii õpilased kui lapsevanemad teavad, et siitsamast kodukohast saavad nad parima hariduse, mis avab hiljem uksed ka maailma.

Isiklikumaks sooviks on, et 2022. aastal saaksime lõpuks ometi toimetada nii, et seatud piirangud ja kitsendused jäävad minevikku ja võime muretult pöörduda tagasi elukorralduse juurde, milles elasime enne koroonaajastut.

ARGO ANNUK,
vallavanem

Kino maale
EelmineVallaleht pakub sõna
JärgmineSissemurd Ränil