Veebruari jooksul aegub 75 000 inimesel COVID-19 vaktsineerimistõend

492

Veebruari jooksul aegub 75 000 inimesel COVID-19 vaktsineerimistõend, kelle viimasest vaktsineerimisest möödub enam kui 270 päeva. Ainus võimalus tõendi pikendamiseks on teha tõhustusdoos ning luua seejärel patsiendiportaalis digilugu.ee endale uus vaktsineerimistõend. Alates 1. veebruarist kehtivad Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides esmase vaktsineerimise tõendid üheksa kuud senise 12 kuu asemel. 1. veebruaril aegub vaktsineerimistõend tänase seisuga 19 600 inimesel.

Kes peavad vaktsineerimistõendit uuendama?

  • Kõik need, kes on teinud tõhustusdoosi
  • Need, kelle vaktsineerimistõend on loodud enne 21. oktoobrit ja seni uuendamata. Enne 21. oktoobrit loodud tõendite tehniline kehtivus lõpeb kuus kuud pärast selle loomist. See tähendab, et reisimiseks on vajalik tõendi uuendamine. Eestis saab tõendeid edasi kasutada kuni 9 kuu jooksul esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest. NB! Osa Eesti ettevõtetest kasutab COVIDi tõendite kontrollimiseks välismaiseid rakendusi, mis tähendab, et ka neis ei näidata rohkem kui pool aastat vanu tõendeid enam kehtivatena. Kui sa satud olukorda, kus sinu kehtiv tõend loetakse kehtetuks, palu kontrollijal kasutada Eesti riigi loodud rakendust kontroll.digilugu.ee.

Kui inimese tõend vajab uuendamist, siis kuvatakse seda nii vaktsiinitõendite kontrollimise rakenduses kontroll.digilugu.ee kui ka patsiendiportaalis digilugu.ee. Tõendi kehtivust saab arvutada alates viimasest vaktsineerimise kuupäevast. Samuti saab kehtivuse kohta infot vaktsineeri.ee veebilehel oleva kalkulaatoriga.

Kino maale
EelmineTartumaa aasta vabakondlane 2021 on Mare Rajamäe. 
JärgmineCOVID-19 tõttu haiglas 298 inimest; uusi nakatunuid 6238, vallas 101