Abiks kuriteo ohvrile ja tema perekonnale

1224

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärgiks on kuriteo, hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine.

Ohvriabi pakub esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge, informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest. Ohvriabitöötaja juhendab ja toetab suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teistele ohvrile vajalike teenuseid osutavate asutustega.

Nõu võib küsida ka telefoni teel või e-kirjaga. Inimene võib soovi korral jääda anonüümseks. Ohvriabiteenus on tasuta ja teenuse eesmärk on säilitada või parandada ohvri sotsiaalset toimetulekuvõimet.

Ohvriabikeskused asuvad Tartus aadressil

Riia 179a, peaspetsialist Lea Palksaar
Vastuvõtt esmaspäeval kell 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 17.00, (T, K, N, R kokkuleppel)
tel 5866 9129
e-post lea.palksaar@sotsiaalkindlustusamet.ee

Riia 132, peaspetsialist Katti Kask,
tel 7303 069, 5307 4196
e-mail katti.kask@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kino maale
EelmineEuroopa meistrile ei olnud Ülenurme Gümnaasiumi 25. laskevõistlustel Eesti laskuritest vastast
JärgmineKasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik